darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno no 2009.gada paaugstināt stipendiju bezdarbniekiem līdz 70 latiem | 20.02.2008.

20.02.2008. Lai bezdarbniekiem profesionālās apmācības laikā nodrošinātu nepieciešamo finansiālo atbalstu, Labklājības ministrija (LM) plāno ar 2009.gadu paaugstināt stipendiju bezdarbniekiem no 40 līdz 70 latiem. Līdz ar to bezdarbnieku stipendija būtu līdzvērtīga stipendijai, kuru saņem valsts finansētajās studiju vietās studējošie augstskolu studenti.

Tāpat LM plāno no 25 līdz 35 latiem palielināt bezdarbnieku stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā.

Šāda iecere iekļauta LM izstrādātajos grozījumos Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kā arī Noteikumos par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā. Minēto normatīvo aktu projektus rīt, 21.februārī plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē, un tie vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām, kā arī jāapstiprina valdībā.

LM norāda, ka profesionālās apmācības laikā piešķiramās stipendijas apmērs paaugstināts par pamatu ņemot 31 latu, kas ir maksimālā summa, kuru bezdarbniekam šobrīd var kompensēt par transporta un īres izdevumiem apmācību laikā. Līdz ar to plānots, ka no nākamā gada apmācību laikā bezdarbniekiem nebūs tiesību saņemt īres un transporta izdevumu kompensācijas. 

Minētās izmaiņas saistītas ar sarežģīto transporta un īres izdevumu kompensāciju administrēšanas mehānismu, kā arī ar tā realizēšanas praktiskajām problēmām, piemēram, savlaicīgi neiesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, dzīves vietas un izvēlētā transporta līdzekļa maiņu apmācību laikā.

Savukārt neformālās izglītības ieguves laikā stipendijas apmērs noteikts 50% apmērā jeb 35 lati no profesionālās apmācības laikā piešķirtās stipendijas.  

Atgādinām, ka šobrīd bezdarbniekam stipendiju piešķir 40 latu apmērā par apmācību kalendāra mēnesi. Savukārt īres un transporta izdevumus bezdarbniekiem kompensē 50% apmērā no faktiskās izdevumu summas mēnesī, bet ne vairāk kā 1 latu dienā.

Neformālā izglītība ir pasākumi, kas domāti darba tirgum nepieciešamo sociālo un profesionālo pamatprasmju un iemaņu apguvei (valsts valodas un svešvalodu apguve, projektu vadības prasmes, uzņēmējdarbības pamati, datorzinības, lietvedības zināšanas, autovadītāja prasmes u.c.). Šī apmācība ilgst no 50 līdz 150 akadēmiskajām stundām, turklāt 1 programmas apmācības laiks nav ilgāks par 2 mēnešiem.

Informāciju sagatavoja: 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv