Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 1.aprīļa - būtiskas izmaiņas obligāto veselības pārbaužu veikšanā | 10.03.2009.

Lai uzlabotu obligāto veselības pārbaužu veikšanas kvalitāti, no šā gada 1.aprīļa būs būtiskas izmaiņas pašreizējā obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtībā.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude", kas šodien,10.martā apstiprināti valdībā.

Tā, piemēram, periodisko obligāto veselības pārbaužu biežumu noteiks, ņemot vērā darba vides kaitīgo faktoru līmeni un to ietekmi uz darbinieku veselību un drošību.

Tas nozīmē, ka darba vietās, kur nepastāv nozīmīgs risks nodarbināto drošībai un veselībai, obligātās veselības pārbaudes būs jāveic reizi trijos gados, nevis reizi gadā, kā tas ir pašlaik, piemēram, veicot darbu ar datoru. Tas būs jādara tajos gadījumos, ja tiek veikts darbs ar datoru, kā arī, ja kaitīgā faktora līmenis darba vidē ir zems, piemēram, ķīmiskās vielas koncentrācija darba vides gaisā ir izteikti zem līmeņa, ko nedrīkst pārsniegt.

Savukārt reizi divos gados veselības pārbaude būs jāveic darbiniekiem, kuri strādā īpašos apstākļos, proti, ja darbā pastāv nelaimes gadījumu risks, piemēram, veic darbu augstumā vai arī, ja ķīmisko faktoru līmenis darba vietā ir 75% no pieļaujamā.

Reizi gadā periodiskās veselības pārbaudes būtu jāveic tiem darbiniekiem, kuri strādā īpaši kaitīgos apstākļos, piemēram, darbā nākas saskarties ar vēzi izraisošām vielām vai kaitīgo darba vides faktoru līmenis pārsniedz pieļaujamos līmeņus un rada būtiskus riskus darbinieku veselībai.

Obligātās veselības pārbaudes veiks arodslimību ārsts, kurš pēc nepieciešamības iesaistīs arī citus speciālistus. Darbiniekam būs rakstveidā jāsniedz informācija par savu veselības stāvokli, kā arī jāapliecina ziņu patiesums.

Lai maksimāli veicinātu nodarbināto ārstēšanos un atgriešanos darbā, kā arī, lai mazinātu noklusēto slimību skaitu, noteikumos pie kaitīgajiem darba vides faktoriem nav norādīti veselības traucējumi. To gadījumā ārstam jānorāda, ka nodarbinātā veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, kā tas ir pašreiz. Savukārt saistībā ar darbiem īpašos apstākļos ir samazināts veselības traucējumu saraksts, kuru gadījumā noteikti jānorāda, ka darbinieka veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam. Tādējādi katra strādājošā veselības atbilstība veicamajam darbam ārstiem jāvērtē individuāli.

Minētie grozījumi stāsies spēkā ar 2009.gada 1.aprīli.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.