Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 18.marta trūcīgā statusu var piešķirt arī cilvēkiem ar parādsaistībām | 18.03.2009.

Lai ekonomiskās lejupslīdes apstākļos palīdzētu plašākam cilvēku ar zemiem ienākumiem lokam, sākot ar šodienu, 18.martu, trūcīgā statusu varēs piešķirt arī cilvēkiem ar kredītsaistībām. Tāpat Labklājības ministrija (LM) ir atvieglojusi nosacījumus, nosakot atbilstību trūcīgā statusam.

No šodienas, nosakot cilvēkam trūcīgā statusu, pašvaldības varēs izvērtēt cilvēka kredītsaistības un noteikt labvēlīgākus nosacījumus trūcīgā statusa piešķiršanai. Līdz šim cilvēku vai ģimeni nevarēja atzīt par trūcīgu, ja tai bija parādsaistības. Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīguword.gif - 648 B nosaka, ka par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem.

Pašvaldība turpmāk varēs noteikt arī citus labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz citiem parādsaistību veidiem, piemēram, kredītu par mājokli.

Turpmāk pašvaldība, nosakot trūcīga statusu, varēs neņemt vērā arī cilvēka uzkrātos līdzekļus, kas ir mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu - 180 lati.  Tāpat tā vērtēs tikai ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli, papildus neizvērtējot atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus.

Samazināts arī administratīvais slogs, pieprasot trūcīgā statusa noteikšanu. Turpmāk iesniegumu varēs parakstīt pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi, bet deklarāciju varēs sagatavot elektroniski un to parakstīs tikai trūcīgā statusa pieprasītājs. Pašvaldībai būs jārisina problēmsituācija, ja cilvēks deklarācijas iesniegšanas brīdī būs palicis bez  iztikas līdzekļiem.

LM prognozē, ka aizvien vairāk cilvēku nonāks sociālā dienesta redzes lokā un līdz ar to varēs saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus, lai turpmāk veiksmīgāk risinātu savas un ģimenes problēmas. 

Pašvaldība trūcīgam cilvēkam vai ģimenei piešķir garantētā minimālā ienākuma pabalstu (GMI) un dzīvokļa pabalstu. Tāpat pašvaldība var noteikt arī citus palīdzības veidus trūcīgo un maznodrošināto cilvēku un ģimeņu atbalstam.

Savukārt no šī gada 1.marta Veselības ministrija ir noteikusi trūcīgiem cilvēkiem līdzmaksājumu pacienta iemaksām 50% apmērā.

Ģimeni atzīst par trūcīgu, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

Latvijā aptuveni 120 tūkst. cilvēku atbilst trūcīgā statusam.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv