Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno pilnveidot valsts līdzekļu atgūšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem sniegtajiem pakalpojumiem | 19.03.2009.

Lai pilnveidotu valsts budžeta līdzekļu atgūšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, sniegtajiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un pielāgošanu, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi „Noteikumos par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas" šodien, 19.martā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka turpmāk Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veiks valsts budžeta līdzekļu atgūšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem sniegtajiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī transporta līdzekļu pielāgošanas izmaksām cilvēkiem, kuri ieguvuši invaliditāti. Līdz šim par to bija atbildīga Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP).

Tāpat paredzēts, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir cietuši cilvēki, sniegs Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (VOAVA), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), SPP, SIVA un Tehnisko palīglīdzekļu centram (TPC). Tas notiks atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par informācijas apmaiņu, nevis nosūtot izziņas, kā tas bija līdz šim.

Šāda rīcība nepieciešama, lai nodrošinātu operatīvāku informācijas iegūšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušajām personām. Līdz šim minētā informācija no Valsts policijas tika saņemta nepilnā apjomā un neregulāri.

Valsts budžeta izdevumu, kas radušies, nodrošinot pensiju un pabalstu izmaksu ceļu satiksmes negadījumos cietušajām personām, atgūšana no apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāja biroja ir darbietilpīgs process. Ir jāveic sarežģīts atlases darbs, lai identificētu ceļu satiksmes negadījumos cietušās personas, kurām ir tiesības uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajām apdrošināšanas atlīdzībām, jānoskaidro ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs, jāpārbauda informācija par izmaksātajām pensijām, pabalstiem, par cietušās personas darbspēju zaudējuma vai nāves cēloņa saistību ar ceļu satiksmes negadījumu u.c. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.