darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju

Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju ir neformāla darba grupa, kas izveidota 2001. gadā, pamatojoties uz Komisijas 5. Ietvara stratēģijā  par dzimumu līdztiesību (COM(2000) 335 final) izteikto apņemšanos un ar ES dzimumu līdztiesības ministru atbalstu. Šajā grupā piedalās amatpersonas, kuras dalībvalstīs ir atbildīgas par dzimumu līdztiesības jautājumiem, pārsvarā no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Grupa tiekas divas reizes gadā un to organizē un vada Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Šīs grupas sanāksmes ir diskusiju forums, kur iespējams gūt informāciju par citu valstu pieredzi dažādu iniciatīvu ieviešanā, lai tādējādi uzlabotu nacionālo dzimumu līdztiesības politiku un integrētās pieejas stratēģiju saskaņotību un mijiedarbību.