darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Padomes Sieviešu un vīriešu līdztiesības komiteja

Eiropas Padomes Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas ir starpvaldību institūcija, kas atbildīga par Eiropas Padomes dzimumu līdztiesības politikas attīstības virzienu definēšanu, attīstīšanu un īstenošanu Ministru Padomes pārraudzībā. Komitejas locekļus, kuriem jābūt amatpersonām ar augsta līmeņa atbildību par dzimumu līdztiesības politiku, deleģē katras Eiropas Padomes dalībvalsts valdība. Komiteja veicina un attīsta dzimumu līdztiesības integrētās pieejas izmantošanu visās Eiropas Padomes programmās un pasākumos.  Komiteja veicina kopīgu dzimumu līdztiesības standartu pieņemšanu un īstenošanu, specifisku dzimumu līdztiesības politiku īstenošanu, vīriešu un sieviešu līdzsvarotu līdzdalību politikā un lēmumu pieņemšanā, cīnās par vardarbības novēršanu pret sievietēm, pret cilvēktirdzniecību utt.