darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Pabalsts transporta izdevuma kompensācijai 

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai var saņemt cilvēks, kuram pašam vai kura bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu šī pabalsta saņemšanai.

Šī pabalsta apmērs ir 79,68 eiro par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

Pabalsta apmērs ir noteikts vienādā apmērā visiem invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās. Par šī pabalsta izlietojumu cilvēkiem nav jāatskaitās. 

Tiesības saņemt šo pabalstu ir no dienas, kad cilvēkam ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums. Ja šis atzinums cilvēkam nav izsniegts, nosakot invaliditāti, viņš var vērsties pie sava ārstējošā ārsta pēc nosūtījuma uz VDEĀK atzinuma saņemšanai.

Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad izsniegts minētais atzinums. Savukārt pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kādu noteikta invaliditāte. 

Ja pēdējo sešu mēnešu periods, par kuru izmaksājams pabalsts, sakarā ar invaliditātes termiņa izbeigšanos ir nepilns, pabalstu par šo periodu izmaksā pilnā apmērā kā par sešu mēnešu periodu.

Pieprasot pabalstu transporta izdevumu kompensācijai, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

  • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
  • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;
  • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu."