Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Veidlapas 

Uzskaites lapās lūdzam norādīt visu prasīto informāciju. Adoptējamo bērnu uzskaites lapas lūdzam aizpildīt datorrakstā, drukātiem burtiem vai skaidri salasāmā rokrakstā. Aizpildot uzskaites lapas elektroniski, aicinām svītras izdzēst, tā vietā rakstot tekstu.