Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 Valsts budžeta izdevumi
 
  • 2018. gads

2018. gada budžets:

Labklājības nozares 2018.gada budžetspdf.gif - 641 B

Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņampdf.gif - 641 B

Valsts pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa pasākumiempdf.gif - 641 B

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta sadalījums pa pasākumiempdf.gif - 641 B

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursa izdevumu segšanai (ieņēmumu)un plānoto izdevumu tāme 2018. gadamexcels.gif - 643 B

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu  izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2018.gadamexcels.gif - 643 B

  • Valsts budžeta izpilde 2017. gadā:
Valsts pamatbudžeta izpilde 2017.gadāpdf.gif - 641 B
Valsts speciālā budžeta izpilde 2017.gadāpdf.gif - 641 B
Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai izpilde 2017.gadāpdf.gif - 641 B
Valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 2017.gadāpdf.gif - 641 B
Valsts pamatbudžeta izpilde 2017.gadā sadalījumā pa pasākumiempdf.gif - 641 B
Valsts speciālā budžeta izpilde 2015.gadā sadalījumā pa pasākumiem pdf.gif - 641 B