Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Adopcijas tendences 2006.gadā

Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir apkopojusi datus par adopcijas procesa norisi aizvadītajā gadā. Salīdzinot pilnībā pabeigto adopcijas lietu (stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu) un attiecīgi izmaksāto vienreizējo atlīdzību par bērna adopciju (tās apmērs ir Ls 1000) skaitu, ir vērojams, ka 2006.gadā ministrija ir izmaksājusi tieši tikpat atlīdzību, kā gadu iepriekš. 2006. gadā izmaksātas atlīdzības par 88 bērnu adopciju, arī 2005.gadā to skaits bija tāds pats. 

Salīdzinoši lielu daļu adoptēto bērnu savās ģimenēs pieņēmuši aizbildņi, jo ir izveidojušās patiesas vecāku un bērnu attiecības starp aizbilstamo un aizbildni. 2005.gadā no aizbildnības tika adoptēts 21 bērns, savukārt 2006.gadā - jau 29. Pozitīva tendence ir tā, ka 2006. gadā pirmo reiz bērni adoptēti arī no audžuģimenēm. No audžuģimenēm Latvijas adoptētāji pērn adoptējuši 2 bērnus, bet no audžuģimenēm uz ārvalstīm adoptēti 6 bērni.

Vēl aizvien ārvalstu adoptētāji ievērojami biežāk nekā Latvijas adoptētāji ir pauduši vēlmi adoptēt vairāk nekā vienu bērnu (brāļus un/vai māsas). 2006. gadā 2 adoptētāju ģimenes no Latvijas vienlaicīgi adoptējušas 2 bērnus, savukārt no ārvalstu ģimenēm 25 (no tām tiesā jau apstiprinātas 23 ārvalstu adoptētāju ģimeņu adopcijas lietas) vienlaikus ir adoptējušas 2 bērnus un 9 ģimenes (no tām tiesā jau apstiprinātas 8 ārvalstu adoptētāju ģimeņu adopcijas lietas) ir adoptējušas vienlaikus 3 bērnus.

Pērn pieaudzis izsniegto atļauju skaits bērna adopcijai uz ārvalstīm. 2005.gadā tādas tika izsniegtas par 111 bērniem, 2006. gadā - par 147 bērniem (ar tiesas spriedumu apstiprinātas 138 adopcijas lietas). 2006.gadā ir samazinājies to valstu skaits, uz kuriem tiek adoptēti bērni no Latvijas: pieaudzis uz Franciju, Itāliju un ASV adoptēto skaits, klāt nākusi Sanmarīno, bet, atšķirībā no 2005. gada, pērn neviens bērns nav adoptēts uz Kanādu, Šveici vai Vāciju. 2006. gadā uz Franciju tika adoptēti 83 bērni, uz Itāliju - 41, uz ASV - 21 un uz Sanmarīno - 2 bērni.