darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Adoptētājam ir tiesības saņemt:

  • Pabalstus
Uzturnaudu vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājs (bērnu aprūpes iestāde, aizbildnis vai pašvaldība, ja bērns ievietots audžuģimenē) atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē.
Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-adoptejama-berna-aprupi
Atlīdzību par bērna adopciju: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-berna-adopciju
  • Psiholoģisko atbalstu
Bezmaksas psiholoģisko palīdzību: http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=3884&page=
Atbalsta grupas
Informācija par atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem norisi janvārī un februārī:
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=3878&page=
Ar informāciju par turpmākajiem mēnešiem par atbalstu grupu norisi iespējams iepazīties šeit: http://www.bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/aktualitates/