Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Normatīvie akti 

Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopcijupdf.gif - 641 B
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpipdf.gif - 641 B

2008. gada 3. oktobra noteikumi Nr.794 "Kārtība, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu"pdf.gif - 641 B

Adopcijas kārtībapdf.gif - 641 B

Civilprocesa likums - Adopcijas apstiprināšana un atcelšanapdf.gif - 641 B

Civillikums. Ģimenes tiesības - Adopcijapdf.gif - 641 B

Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumospdf.gif - 641 B

Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumospdf.gif - 641 B

Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopcijapdf.gif - 641 B
Eiropas konvencija par bērnu adopcijupdf.gif - 641 B