darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Normatīvie akti 

Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopcijupdf.gif - 641 B
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpipdf.gif - 641 B

2008. gada 3. oktobra noteikumi Nr.794 "Kārtība, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu"pdf.gif - 641 B

Adopcijas kārtībapdf.gif - 641 B

Civilprocesa likums - Adopcijas apstiprināšana un atcelšanapdf.gif - 641 B

Civillikums. Ģimenes tiesības - Adopcijapdf.gif - 641 B

Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumospdf.gif - 641 B

Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumospdf.gif - 641 B

Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopcijapdf.gif - 641 B
Eiropas konvencija par bērnu adopcijupdf.gif - 641 B