darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Pensiju indeksācija

2017.gada 1.oktobrī indeksēs visas pensijas (bez piemaksas) un atlīdzības, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 % no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Indeksācijā piemēros indeksu 1,0439.

Palielinās (indeksēs) pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 349 eiro. Tātad pensijām un atlīdzībām, kas mazākas par 349 eiro, indeksēs visu apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras lielākas par 349 eiro, indeksēs daļu no pensijas vai atlīdzības jeb 349 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, 1.grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas un atlīdzības indeksēs neatkarīgi no to piešķirtā (pārrēķinātā) apmēra.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2017. gada 30. septembrim.

Pārskatot pensiju un atlīdzību, piešķirto (pārrēķināto) pensijas vai atlīdzības apmēru vai daļu, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru, reizinās ar indeksu 1,0439.

Tas nozīmē, ka visas pensijas, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru, palielinās par 4,39 procentiem. Pensijas palielinājums atkarīgs no pensijas apmēra. Proti - jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro liela pensija palielinās par 8,78 eiro. 300 eiro liela pensija palielinās par 13,17 eiro. Bet, ja, piemēram, cilvēkam ir tieši 349 eiro liela pensija, tad 1. oktobrī tā palielinās par 15,32 eiro.

Jāņem vērā, ka indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, nevis pie pensijas piešķirtās piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, jo piemaksa nav pensijas sastāvdaļa.
Jāuzsver, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kuras rīcībā ir visi nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek automātiski. (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).

Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā .