strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.jpg - 12.82 KB  

profklas3.png - 1.09 KB
 
12_edited.jpg - 32.49 KB
 
twin11.jpg - 7.49 KB
 
baneri-146x90.gif - 14.47 KB
 
 
0.1cb8.jpg - 2.41 KB

 
latvia-banner-130-75.gif - 11.5 KB
 

pabalstu_kalk_small.gif - 1.36 KB

 latviesicom.png - 2.37 KB

 resursu_karte.gif - 6.64 KB

left-block-image.gif - 8.58 KB

darba_ties.gif - 24.26 KB

budzet_1014.png - 1.75 KB

 

Kalendārs
POTCPSSv
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Jautājums

Vai, Jūsuprāt, vecākiem ar bērniem ir jārunā par to, kā izvairīties no seksuālas vardarbības?

Ir jārunā skolā vai citiem speciālistiem, nevis ģimenē

Ir jārunā ar pusaudžiem, mazāki bērni to nevar saprast

Ir jārunā ar jebkura vecuma bērniem atbilstoši bērna vecumam

Nē, tas kaitēs bērna tikumībai

Nē, jo manu bērnu tas neapdraud

Darba līgums

Darba līgums ir darbinieka un darba devēja rakstiski noslēgta vienošanās pirms darba uzsākšanas par veicamo darbu un darba samaksu. To pieprasa Darba likums.

Ar darba līguma palīdzību:

 • darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu un pakļauties noteiktai kārtībai un darba devēja rīkojumiem;
 • darba devējs apņemas maksāt nolīgto algu, kā arī nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Darba līgumā obligāti jānorāda:

 • darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), reģistrācijas numurs un adrese;
 • datums, kad darbinieks sācis strādāt;
 • laiks, cik ilgi darbinieks strādās (ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);
 • darba vieta;
 • darbinieka profesija atbilstoši Profesiju klasifikatoram un veicamā darba raksturojums;
 • darba samaksas apmērs un tās izmaksas laiks;
 • dienas vai nedēļas darba laiks;
 • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums;
 • darba līguma uzteikuma termiņš;
 • vai ir noslēgts darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. 

Darba līgumu parasti gatavo 2 eksemplāros. No tiem viens glabājas pie darbinieka, otrs - pie darba devēja. Ikvienam darbiniekam ir tiesības pieprasīt darba līguma noslēgšanu rakstveidā.

Pastāv 2 darba līguma veidi:

 • darba līgums uz nenoteiktu laiku - nav norādīts laiks, uz kuru līgums ir noslēgts;
 •  darba līgums uz noteiktu laiku - slēdz tikai īpaši noteiktos gadījumos, piemēram, strādājot sezonas darbu, veicot gadījuma darbus, aizvietojot kolēģus un citos. Obligāti jānorāda termiņš, kad beigsies darba līgums vai arī darba beigšanas apstākļi. Uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums nevar būt ilgāks par 3 gadiem.

Darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, ir tādas pašas tiesības kā darbiniekam, ar kuru noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku.

Lai darba devējs noskaidrotu vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai, noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudes termiņu. Pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par 3 mēnešiem. Pārbaudes termiņā neieskaita slimošanas un citu laiku, kad attaisnojošu iemeslu dēļ darbinieks nav strādājis. To nenosaka par 18 gadiem jaunākiem darbiniekiem.

Darbinieks un darba devējs, savstarpēji vienojoties, rakstiski var mainīt darba līguma nosacījumus.
 
Plašāka informācija darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā.
 
Biežāk uzdotie jautājumi par darba līgumu