darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

  • GROZĪJUMI VALSTS PROGRAMMĀ BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2007.GADAM

LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: pasts@bm.gov.lv 

RĪKOJUMS

Rīgā 

2007.gada __________                                                                     Nr._______

Grozījumi Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam

Izdarīt Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam (apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2006.gada 29.decembra rīkojumu Nr.1.-9.1/23 ) šādus grozījumus:

1. Valsts programmas 1.nodaļā aizstāt skaitli "347 001,27" ar skaitli „347 809,28."

2. Valsts programmas 1.1. apakšnodaļā:

  • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „52 111,54" ar skaitli „55 419,55";
  • aizstāt sadaļā „Rezultāti" skaitli „6" ar skaitli „7".

3. Valsts programmas 1.5.apakšnodaļā aizstāt skaitli „93 364,07" ar skaitli „85 334,04".

4. Valsts programmas 1.6.apakšnodaļā aizstāt skaitli „11 114" ar skaitli „7 114".

5. Valsts programmas 1.7.apakšnodaļā aizstāt skaitli „28 000" ar skaitli „26 000".

6. Valsts programmas 1.8.apakšnodaļā aizstāt skaitli „10 000" ar skaitli „4 596,10".

7. Papildināt Valsts programmas 1.nodaļu ar 1.9. apakšnodaļu šādā redakcijā:

1.9. Atbalsts bērnu rotaļu un attīstības centru, ģimenes atbalsta centru, jaunatnes iniciatīvu centru attīstībai un atbalsts audžuģimenēm

  Lai pilnveidotu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansētos bērnu rotaļu un attīstības centrus un ģimenes atbalsta centrus un sniegtu atbalstu audžuģimenēm, ir nepieciešams finansējums izglītojošu un attīstošu materiālu iegādei.

Finansējums: - 16 933,93 Ls 

Rezultāts: sniegts atbalsts bērnu rotaļu un attīstības centriem, ģimenes atbalsta vai krīžu centriem, jaunatnes iniciatīvu centriem un audžuģimenēm."

8. Valsts programmas 2.nodaļā aizstāt skaitli "538 484,73" ar skaitli „537 676,72"

9. Valsts programmas 2.1.apakšnodaļā aizstāt skaitli „225 170,42" ar skaitli „223 862,41".

10. Valsts programmas 2.2.apakšnodaļā aizstāt skaitli „44 607" ar skaitli „45 107"