darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Gada dati

Pārskatu kopsavilkumi par 2016.gadu tiks publicēti 2017.gada 1.jūnijā.

Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumos par 2004.-2013.gadu naudas izteiksmē publicējamie dati pārrēķināti, ievērojot Statistikas laikrindu pārrēķināšanas un publicēšanas vadlīnijas (05.02.2013), kas izstrādātas saskaņā ar Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu.

Pārrēķinos lietotais maiņas kurss: 1LVL = 1,42 EUR, kas atbilst Latvijas Bankas neatsaucami fiksētajam lata pārejas kursam uz eiro.