darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Gada dati

Pārskatu kopsavilkumi par 2016.gadu tiks publicēti 2017.gada 1.jūnijā.

Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumos par 2004.-2013.gadu naudas izteiksmē publicējamie dati pārrēķināti, ievērojot Statistikas laikrindu pārrēķināšanas un publicēšanas vadlīnijas (05.02.2013), kas izstrādātas saskaņā ar Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu.

Pārrēķinos lietotais maiņas kurss: 1LVL = 1,42 EUR, kas atbilst Latvijas Bankas neatsaucami fiksētajam lata pārejas kursam uz eiro.