darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu:
vadošais IS sistēmanalītiķis

 

Mēs piedāvājam:

 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu (no 1253,- EUR līdz 1647,- EUR) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Rīgas centrā.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties Labklājības ministrijas un padotības iestāžu informācijas apstrādes tehnoloģiju un datu apstrādes tehnoloģisko shēmu apspriešanā un izstrādē, izstrādāt informācijas sistēmu projektējumu un augsta līmeņa sistēmas prasību dekompozīciju;
 • izstrādāt programmatūras prasību specifikācijas, mainoties datu specifikācijām, procesiem vai normatīvajiem aktiem;
 • veikt izmaiņu pieprasījumu izvērtēšanu, nepieciešamās darbietilpības un iespējamo realizācijas termiņu noteikšanu;
 • organizēt programmatūras prasību specifikāciju dokumentācijas sagatavošanu izskatīšanai un tās saskaņošanu;
 • nodrošināt atbalstu testētājiem un programmētājiem prasību izprašanā un problēmu risināšanā;
 • piedalīties informācijas sistēmu lietotāju rokasgrāmatas un citas lietotāju dokumentācijas izstrādē un konsultantu sagatavotās lietotāju dokumentācijas izvērtēšanā izskatīt un izvērtēt sistēmu analītiķu un konsultantu izstrādātās programmatūras prasību specifikācijas un projektējuma aprakstus, to atbilstību biznesa prasībām, izstrādes standartiem un vadlīnijām;
 • sagatavot izmaiņu pieprasījumus programmatūras izmaiņām normatīvo aktu izmaiņu gadījumā un procesa izpildes uzlabošanai;
 • novērtēt testēšanas rezultātus un izstrādātās programmatūras nodevumu atbilstību biznesa procesa prasībām un sniegt atzinumu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība datorzinību jomā (izskatīsim pietiekumus arī tiem, kas vēl mācās);
 • prasme strādāt ar IS projektēšanas rīkiem; 
 • pamatzināšanas par informācijas sistēmu izstrādes un dokumentēšanas standartiem un metodikām;
 • pieredze darbā ar lielām IS;
 • zināšanas projektu vadīšanā;
 • sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes, 
 • prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
 • zināšanas par spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem un noteikumiem IT sfērā;
 • angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par papildu priekšrocību.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām nosūtīt pa pastu līdz 2018.gada 17.martam Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam, Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 vai elektroniski uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.

 

 

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu -
Darba tirgus politikas departamenta projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"
projekta īstenošanas vecākā eksperta amata vietu
(uz noteiktu laiku līdz 2022. gada 31. decembrim)

 

Mēs piedāvājam:

 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu no 1052,- EUR līdz 1382,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.

Būtiskākie amata pienākumi:

 • nodrošināt Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk - Projekts) saturisko jautājumu pilnveidi, attīstību un īstenošanu sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, apkopojot, analizējot un izvērtējot informāciju par sociālās uzņēmējdarbības politiku (t.sk. ņemot vērā Projekta pasākumu rezultātus);
 • nodrošināt kvalitatīvu tehnisko specifikāciju saturisko prasību izstrādi, konsultēt iepirkumu konkursu pretendentus saistībā ar Projekta saturiskajiem jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iepirkumu piedāvājumu satura vērtēšanu un nodevumu projektu apspriešanas un novērtēšanas procesu;
 • piedalīties Projekta risku vadībā amata kompetences ietvaros;
 • piedalīties atbilstoši amata kompetencei politikas plānošanā, izstrādē un ietekmes novērtēšanā atbilstīgi Projekta ieviešanas noteikumiem;
 • piedalīties atbilstoši amata kompetencei tiesību aktu projektu izstrādē un sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem;
 • piedalīties pārbaudēs Projekta darbību īstenošanas vietās pie sadarbības partnera un iesaistītās mērķa grupas un sagatavot Projekta prasībām atbilstošus pārbaudes aktus;
 • sniegt saturisku atbalstu Projekta informatīvo aktivitāšu īstenošanai.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (t.sk. otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams sociālās zinātnēs vai projektu vadībā));
 • darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu izstrādē un analīzē ne mazāk kā 3 gadi;
 • darba pieredze ES fondu plānošanas jautājumos;
 • vēlama pieredze ar nodarbinātības politikas izstrādi un īstenošanu saistītajos jautājumos;
 • prasmes efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starp personu un starp organizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; 
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus un strādā komandā;
 • teicamas saskarsmes, sadarbības, organizēšanas un koordinēšanas prasmes;
 • izpratne projektu vadības jautājumos;
 • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 2018.gada 23.februārim, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.