darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu -
Darba tirgus politikas departamenta projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"
projekta īstenošanas vecākā eksperta amata vietu
(uz noteiktu laiku, līdz 2022. gada 31. decembrim)

Mēs piedāvājam:

 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36. saimes III līmenis un 12. mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Rīgas centrā.
Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vēlams sociālajās zinātnēs, projektu vadībā
 • darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu izstrādē un analīzē ne mazāk kā 3 gadi;
 • darba pieredze ES fondu plānošanas jautājumos
 • vēlama pieredze ar nodarbinātības politikas izstrādi un īstenošanu saistītajos jautājumos
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • prasmes efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starp personu un starp organizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; 
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus un strādā komandā;
 • teicamas saskarsmes, sadarbības, organizēšanas un koordinēšanas prasmes;
 • izpratne projektu vadības jautājumos;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus amata kompetences robežās, uzņemties iniciatīvu un rīkoties negaidot norādījumus;
 • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme darbam ar datoru un citu biroja tehniku.
Amata pienākumi:
 • nodrošināt Projekta saturisko jautājumu pilnveidi, attīstību un īstenošanu sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, apkopojot, analizējot un izvērtējot informāciju par sociālās uzņēmējdarbības politiku (t.sk. ņemot vērā Projekta pasākumu rezultātus);
 • nodrošināt kvalitatīvu tehnisko specifikāciju saturisko prasību izstrādi, konsultēt iepirkumu konkursu pretendentus saistībā ar Projekta saturiskajiem jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iepirkumu piedāvājumu satura vērtēšanu un nodevumu projektu apspriešanas un novērtēšanas procesu;
 • nodrošināt atbilstīgi kompetencei Projekta norisei nepieciešamo dokumentu (t.sk. progresa pārskata un atskaišu) savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu;
 • piedalīties Projekta risku vadībā amata kompetences ietvaros;
 • piedalīties atbilstoši amata kompetencei politikas plānošanā, izstrādē un ietekmes novērtēšanā atbilstīgi Projekta ieviešanas noteikumiem;
 • piedalīties atbilstoši amata kompetencei tiesību aktu projektu izstrādē un sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem;
 • piedalīties pārbaudēs Projekta darbību īstenošanas vietās pie sadarbības partnera un iesaistītās mērķa grupas un sagatavot Projekta prasībām atbilstošus pārbaudes aktus;
 • piedalīties pasākuma uzraudzības padomes darba organizēšanā un koordinēšanā;
 • piedalīties sēdēs, sanāksmēs, komisijās, darba grupās un metodisko materiālu izstrādē u.c. jautājumos, kas saistīti ar Projekta īstenošanu;
 • piedalīties Projekta īstenošanas laikā radušos problēmu, t.sk. nestandarta problēmu risināšanā, pēc nepieciešamības, par iespējamiem risinājumiem konsultējoties ar ministrijas un citu valsts pārvaldes institūciju speciālistiem;
 • sniegt atbalstu kvalitatīvas un savlaicīgas nepieciešamās ar Projektu saturu saistītās informācijas, dokumentu un prezentāciju sagatavošanā Labklājības ministrijas izveidotajām konsultatīvajām institūcijām - pasākuma uzraudzības padomei un citām institūcijām;
 • sniegt saturisku atbalstu Projekta informatīvo aktivitāšu īstenošanai.

Amata vietas mēnešalga no EUR 1052,- līdz EUR 1382,-

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 2017.gada 24.oktobrim, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: pdpd@lm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67021585.

 

 


 
dzllogo.jpg - 48.93 KB
Labklājības ministrija ievēro vienlīdzīgu attieksmi, nodrošinot darba iespējas, profesionālo apmācību un paaugstinot amatā.

Informācija par Labklājības ministrijas vakancēm - Personāla nodaļā, Skolas ielā 28, 107.kab. Uzziņas pa tālruni 67021621.