Kalendārs
POTCPSSv
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz 2 vakantajām ierēdņa amata vietām –

Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais referents

(uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot attīstības plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus adopcijas jomā;
 • realizēt nacionālā un ārvalstu adopcijas procesa tiesisko mehānismu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam (informācijas sniegšana par adopcijas jautājumiem un norīkojuma par personīgu iepazīšanos ar bērnu sagatavošana, iesniegto adoptētāja dokumentu pārbaude atbilstībai tiesību aktiem, adopcijas atļauju vai atteikumu sagatavošana ārvalstu adopcijai u. c.);
 • datu par adoptētājiem no Latvijas un ārvalstīm, adoptējamiem bērniem ievadīšana datubāzēs, to aktualizēšana atbilstoši turpmākajam adopcijas procesam;
 • sniegt konsultācijas par nacionālo un ārvalstu adopciju adoptētājiem, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm, bāriņtiesām (izņemot jautājumus, kas skar bāriņtiesu pamatdarbību, piemēram, lietu nomenklatūra, lēmumu noformēšana u. c.), ārvalstu kompetentajām iestādēm,
 • saziņa par adopcijas procesu ar ārvalstu kompetentajām iestādēm, ārvalstu vēstniecībām;
 • pārstāvēt ministrijas viedokli ārpusģimenes, jo īpaši adopcijas jautājumos;
 • piedalīties sabiedrības informēšanā par adopciju (dažādu informatīvo materiālu sagatavošana un informatīvu pasākumu organizēšana un piedalīšanās tajos);
 • sagatavot atbildes uz iesniegtajiem iesniegumiem par adopcijas jautājumiem;
 • veikt darbības ar dokumentiem, nodrošinot to identificēšanu, sistematizāciju, apriti, izpildi un saglabāšanu līdz nodošanai ministrijas arhīvā vai līdz glabāšanas termiņa beigām.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai tiesību zinātnēs;
 • labas zināšanas ārpusģimenes aprūpes un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja veidot plašu profesionālo kontaktu tīklu un izmantot to profesionālo mērķu sasniegšanai;
 • labas datorprasmes un citas biroja tehnikas lietošanas prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36. saimes II līmenis un 9. mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus
 • darbavietu Rīgas centrā.

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 2017.gada 22.jūnijam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: zanda.reinfelde-sausa@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021585.

 


Labklājības ministrija

izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu:

vadošais IS sistēmanalītiķis

 

Pretendentam izvirzāmās prasības:

 • augstākā vai nepabeigta akadēmiskā izglītība datorzinību jomā;
 • prasme strādāt ar IS projektēšanas rīkiem;
 • pamatzināšanas par informācijas sistēmu izstrādes un dokumentēšanas standartiem un metodikām;
 • pieredze darbā ar lielām IS;
 • zināšanas projektu vadīšanā;
 • vēlams pārzināt labklājības nozares biznesa procesus un biznesa specifiku;
 • sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes,
 • prasmes personāla vadībā un grāmatvedības uzskaitē;
 • prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas labā līmenī, par priekšrocību tiks uzskatīta papildus svešvalodu zināšanas;
 • zināšanas par spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem un noteikumiem IT sfērā.

Amata galvenie darba pienākums:

 • piedalīties LM un padotības iestāžu informācijas apstrādes tehnoloģiju un datu apstrādes tehnoloģisko shēmu apspriešanā un izstrādē, izstrādāt informācijas sistēmu projektējumu un augsta līmeņa sistēmas prasību dekompozīciju;
 • izstrādāt programmatūras prasību specifikācijas, mainoties datu specifikācijām, procesiem vai normatīvajiem aktiem;
 • veikt izmaiņu pieprasījumu izvērtēšanu, nepieciešamās darbietilpības un iespējamo realizācijas termiņu noteikšanu;
 • organizēt programmatūras prasību specifikāciju dokumentācijas sagatavošanu izskatīšanai un tās saskaņošanu;
 • nodrošināt atbalstu testētājiem un programmētājiem prasību izprašanā un problēmu risināšanā;
 • piedalīties informācijas sistēmu lietotāju rokasgrāmatas un citas lietotāju dokumentācijas izstrādē un konsultantu sagatavotās lietotāju dokumentācijas izvērtēšanā izskatīt un izvērtēt sistēmu analītiķu un konsultantu izstrādātās programmatūras prasību specifikācijas un projektējuma aprakstus, to atbilstību biznesa prasībām, izstrādes standartiem un vadlīnijām;
 • sagatavot izmaiņu pieprasījumus programmatūras izmaiņām normatīvo aktu izmaiņu gadījumā un procesa izpildes uzlabošanai;
 • novērtēt testēšanas rezultātus un izstrādātās programmatūras nodevumu atbilstību biznesa procesa prasībām un sniegt atzinumu.

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz līdz 2017.gada 15.jūlijam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam – Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv

Tālrunis uzziņām 67021645

 


 Labklājības ministrija

izsludina konkursu uz vakanto 

darbinieka amata vietu (0.5 slodzes darba laika)-

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

Prasības pretendentam: 

 • augstākā vai nepabeigta augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība datorzinībās, var būt pēdējo kursu students;
 • vēlama pieredze darbā ar operētājsistēmām (Windows, Lotus Domino), datu bāzu vadības sistēmām (Lotus Notes) un lietojumprogrammām;
 • vēlama pieredze darbā ar lielām informācijas sistēmām (turpmāk – IS);
 • vēlama darba pieredze un zināšanas projektu vadīšanā un realizācijā;
 • spējas veikt liela apjoma dažādu veidu informācijas vienlaicīgu analīzi;
 • sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes, prasmes personāla vadībā un grāmatvedības uzskaitē;
 • prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
 • labas tehniskās zināšanas ar uzsvaru uz mūsdienīgu datu bāzu vadības sistēmām, objektu orientētu metodoloģiju un IS arhitektūru, kas ir piemērota decentralizētai videi;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
 • zināšanas par spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem un noteikumiem IT sfērā;
 • atbilstība likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktās 2.kategorijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai;
 • valsts valodā iegūta izglītība, vai C līmeņa 2.pakāpei atbilstošas valodas prasmes.

 

Darba pienākumi: 

 • Nodrošināt ar IS drošību saistīto pasākumu īstenošanu Labklājības ministrijā (turpmāk – ministrija):
 • veikt IS noteiktā drošības režīma ieviešanu, uzturēšanu un funkcionēšanu;
 • organizēt specifisko IS drošības prasību sagatavošanu un dokumentēšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
 • kontrolēt IS drošības politikas izpildi;
 • nodrošināt sevišķās lietvedības IS darbību un drošību;
 • veikt IS drošības incidentu atklāšanu, izziņošanu un dokumentēšanu;
 • veikt IS drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu;
 • uzturēt IS nepārtrauktās plānu;
 • veikt ar IS drošību saistītās mācības;
 • reģistrēt IS Datu valsts inspekcijā;
 • pildīt fiziskās drošības pienākumus;
 • veikt ministrijas elektronisko parakstu pārreģistrāciju un līgumu slēgšanu.

 

 

Vakantajam amatam noteikta 19.4 saime IV līmenis un 12. mēnešalgu grupa

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 15.jūlijam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Liga.Kuske@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021645

  


 dzllogo.jpg - 48.93 KBLabklājības ministrija ievēro vienlīdzīgu attieksmi, nodrošinot darba iespējas, profesionālo apmācību un paaugstinot amatā.

Informācija par Labklājības ministrijas vakancēm - Personāla nodaļā, Skolas ielā 28, 107.kab. Uzziņas pa tālruni 6702162167021621.