Kalendārs
POTCPSSv
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto amata vietu –

Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktors

 (uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
 • ne mazāk kā piecu gadu profesionālā pieredze personāla vadības jomā;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā;
 • darba pieredze personālvadības politikas un stratēģijas izstrādāšanā un īstenošanā;
 • vēlamas labas prasmes darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon, personālvadības moduli;
 • valsts civildienesta, darba tiesisko attiecību un valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja meklēt risinājumus sarežģītās situācijās; gatavība uzņemties atbildību gan par procesu, gan risinājumiem, gan rezultātiem;
 • spēja izveidot efektīvu komandu, motivēt un atbalstīt komandu;
 • personāla motivēšanas un attīstīšanas prasmes, lai sasniegtu augsta līmeņa darbības rezultātus, vadīšana ar personīgā piemēra palīdzību.

Darba pienākumi:

 

 • nodrošināt personālvadības procesus ministrijā, izstrādāt un īstenot ministrijas politiku personālvadības un dokumentu un arhīva pārvaldības jomā;
 • nodrošināt metodisku vadību nozares institūcijām personālvadības jautājumos, kā arī personālvadības īstenošanu Valsts darba inspekcijā, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

 

Piedāvājam:

 • jaukus kolēģus, darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
 • atalgojumu atbilstoši 13. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Vakantajam amatam noteikta 30.saime IVD līmenis.

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 23. martam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Anda.Turlute@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021505.

 


Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –

Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts

 (specializācija - personu ar invaliditāti nodarbinātības rīcībpolitikas izstrāde)

 (uz noteiktu laiku, uz ierēdņa prombūtnes laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība sociālajās vai tiesību zinātnēs (vēlams maģistra grāds);
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas par ES nodarbinātības stratēģiju un pamatnostādnēm, ES un Latvijas aktualitātēm darba tirgū;
 • pieredze un zināšanas par personu ar invaliditāti rīcībpolitikām un tiesisko regulējumu, situāciju darba tirgū;
 • darba pieredze tiesību aktu izstrādē;
 • darba pieredze darba tirgus jautājumos ne mazāk kā 1 gads;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasme apstrādāt liela apjoma informāciju un labas analītiskās spējas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prezentāciju sagatavošanā.

Amata pienākumi:

 • sagatavot politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus darba tirgus jomā, tai skaitā saistībā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām darba tirgū, jo īpaši par personām ar invaliditāti;
 • izvērtēt citu institūciju sagatavotos politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus saistībā ar to ietekmi uz darba tirgu un sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, tai skaitā, personām ar invaliditāti;
 • sagatavot priekšlikumus rīcībpolitikas personu ar invaliditāti integrācijas darba tirgū pilnveidošanai;
 • sagatavot statistisko un analītisko informāciju par situāciju darba tirgū un aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem Latvijas un starptautisko institūciju vajadzībām, jo īpaši saistībā ar personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū;
 • sagatavot un sniegt atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju, juridisku un fizisku personu vēstulēm, informācijas pieprasījumiem saistībā ar aktualitātēm darba tirgū un personu ar invaliditāti integrācijas darba tirgū iespējām.

 

Vakantajam amatam noteikta 36.saime III līmenis un 12.mēnešalgu grupa.

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 23. martam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Anda.Turlute@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021505.

 

 


Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –

Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts

(specializācija – darbaspēka migrācijas rīcībpolitikas izstrāde)

 (uz noteiktu laiku, līdz 2020. gada 9. oktobrim)

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība sociālajās vai tiesību zinātnēs (vēlams maģistra grāds);
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas par ES nodarbinātības stratēģiju un pamatnostādnēm, ES un Latvijas aktualitātēm darba tirgū;
 • pieredze un zināšanas par darbaspēka migrācijas starptautisko regulējumu un Latvijas tiesību aktiem šajā jomā;
 • darba pieredze tiesību aktu izstrādē (vēlama pieredze sociālās vai darba politikas plānošanas un tiesību aktu projektu izstrādē);
 • darba pieredze darba tirgus vai migrācijas vai ekonomiskās analīzes jautājumos ilgāka par gadu (vēlams valsts pārvaldē);
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prezentāciju sagatavošanā.

Amata pienākumi (sludinājumam):

 • sagatavot tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus darbaspēka migrācijas jomā;
 • analizēt situāciju par darbaspēka migrāciju un veikt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu izvērtēšanu un harmonizēšanu atbilstoši Eiropas Savienības un citu starptautisko tiesību aktu prasībām;
 • sagatavot priekšlikumus patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijas darba tirgū veicināšanai;
 • koordinēt starpnozaru informācijas apriti saistībā ar patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijas darba tirgū veicināšanas pasākumiem;
 • veikt ar darba tirgu un darbaspēka migrācijas jautājumiem saistīto citu ministrijas struktūrvienību, valsts pārvaldes un citu institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izvērtējumus un sagatavot atzinumus par tiem;
 • izstrādāt nacionālo pozīciju un instrukciju projektus par darbaspēka migrācijas jautājumiem un patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu jautājumiem amata kompetences ietvaros un sniegt atzinumus par citu institūciju pozīciju un instrukciju projektiem;
 • sagatavot statistiskos un analītiskos pārskatus Eiropas Komisijai un citām starptautiskajām institūcijām par darbaspēka kustības jautājumiem, patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesiskajiem un sociāli-ekonomiskajiem aspektiem, un darba tirgus politiku Latvijā.

 

 

Vakantajam amatam noteikta 36.saime III līmenis un 12.mēnešalgu grupa. 

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 23. martam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Anda.Turlute@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021505.

 

Labklājības ministrija

izsludina konkursu uz vakanto 

darbinieka amata vietu (0.5 slodzes darba laika)-

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

Prasības pretendentam: 

 • augstākā vai nepabeigta augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība datorzinībās, var būt pēdējo kursu students;
 • vēlama pieredze darbā ar operētājsistēmām (Windows, Lotus Domino), datu bāzu vadības sistēmām (Lotus Notes) un lietojumprogrammām;
 • vēlama pieredze darbā ar lielām informācijas sistēmām (turpmāk – IS);
 • vēlama darba pieredze un zināšanas projektu vadīšanā un realizācijā;
 • spējas veikt liela apjoma dažādu veidu informācijas vienlaicīgu analīzi;
 • sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes, prasmes personāla vadībā un grāmatvedības uzskaitē;
 • prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
 • labas tehniskās zināšanas ar uzsvaru uz mūsdienīgu datu bāzu vadības sistēmām, objektu orientētu metodoloģiju un IS arhitektūru, kas ir piemērota decentralizētai videi;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
 • zināšanas par spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem un noteikumiem IT sfērā;
 • atbilstība likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktās 2.kategorijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai;
 • valsts valodā iegūta izglītība, vai C līmeņa 2.pakāpei atbilstošas valodas prasmes.

 

Darba pienākumi: 

 • Nodrošināt ar IS drošību saistīto pasākumu īstenošanu Labklājības ministrijā (turpmāk – ministrija):
 • veikt IS noteiktā drošības režīma ieviešanu, uzturēšanu un funkcionēšanu;
 • organizēt specifisko IS drošības prasību sagatavošanu un dokumentēšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
 • kontrolēt IS drošības politikas izpildi;
 • nodrošināt sevišķās lietvedības IS darbību un drošību;
 • veikt IS drošības incidentu atklāšanu, izziņošanu un dokumentēšanu;
 • veikt IS drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu;
 • uzturēt IS nepārtrauktās plānu;
 • veikt ar IS drošību saistītās mācības;
 • reģistrēt IS Datu valsts inspekcijā;
 • pildīt fiziskās drošības pienākumus;
 • veikt ministrijas elektronisko parakstu pārreģistrāciju un līgumu slēgšanu.

 

 

Vakantajam amatam noteikta 19.4 saime IV līmenis un 12. mēnešalgu grupa

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 1.aprīlim, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Anda.Turlute@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021505.Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –

Darba tirgus politikas departamenta projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vecākais eksperts

 (uz noteiktu laiku līdz 2018.gada 31.decembrim)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vēlams zināšanas komerctiesību jomā;
 • darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu izstrādē un analizē ne mazāk kā 3 gadi;
 • darba pieredze juridiskajos jautājumos ne mazāk kā 2 gadi;
 • vēlama pieredze darba un sociālās politikas izstrādāšanā, īstenošanā, analizēšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • prasmes efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starp personu un starp organizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus un strādāt komandā;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas;
 • organizēšanas un koordinēšanas prasmes;
 • izpratne projektu vadības jautājumos;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus amata kompetences robežās, uzņemties iniciatīvu un rīkoties negaidot norādījumus;
 • spēja strādāt intensīvi un pastāvīgi organizēt savu darbu.
 • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme darbam ar datoru un citu biroja tehniku.

 

Amata pienākumi

 • Veikt amata aprakstā paredzēto pienākumu izpildi, atbilstoši Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” (turpmāk – Projekts) ieviešanas noteikumiem;
 •  nodrošināt Projekta pasākuma dalībnieku reģistra (turpmāk – Reģistrs) prototipa izstrādi un reģistra aprobāciju;
 • nodrošināt un organizēt Reģistra darbībai nepieciešamās informācijas ierosināšanu, izveidošanu, apkopošanu, uzkrāšanu, apstrādi un izmantošanu, tai skaitā nodrošinot informācijas apriti par sociālajiem uzņēmumiem - pasākuma dalībniekiem;
 • nodrošināt pasākuma dalībnieku iesniegtās dokumentācijas pārbaudi un apstrādi, sagatavot lēmumu par dalībnieku reģistrāciju, sagatavot atzinumus un izskatīt sūdzības pasākuma dalībnieku reģistra jautājumos;
 • organizēt līgumu slēgšanu ar pasākuma dalībniekiem, kontrolēt to izpildi un darbības termiņu;
 • koordinēt nepieciešamās informācijas apmaiņu ar Nodarbinātības valsts aģentūru;
 • konsultētpasākuma dalībniekus par nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas un reģistrācijas kārtību;
 • kontrolēt pasākumu dalībnieku atbilstību Reģistrā piešķirtajam statusam;
 • sniegt sadarbības partnerim Projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju; nodrošināt Reģistra pilnveidi un attīstību, analizējot un izvērtējot informāciju par sociālās uzņēmējdarbības politiku, kā arī ievērojot Projekta pasākumu rezultātus un dzīvotspēju;
 • konsultēt Projekta vadības grupu par Projekta Reģistra jautājumiem;
 • nodrošināt kvalitatīvu tehnisko specifikāciju saturisko prasību izstrādi, konsultēt iepirkumu konkursu pretendentus saistībā ar Projekta pasākuma dalībnieku reģistra jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iepirkumu piedāvājumu satura vērtēšanu un nodevumu projektu apspriešanas un novērtēšanas procesu;
 • organizēt Projekta lietvedību pasākuma dalībnieku Reģistra jautājumos, veikt amata kompetencē esošo dokumentu pārvaldību, nodrošinot dokumentu identificēšanu, sistematizāciju, apriti, izpildi un saglabāšanu līdz nodošanai ministrijas arhīvā vai līdz glabāšanas termiņa beigām;
 • piedalīties Projekta risku vadībā amata kompetences ietvaros, t.sk. nekavējoties informēt par apstākļiem, kas var apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu;
 • piedalīties pārbaudēs Projekta darbību īstenošanas vietās pie sadarbības partnera un iesaistītās mērķa grupas un sagatavot Projekta prasībām atbilstošus pārbaudes aktus;
 • piedalīties pasākuma uzraudzības padomes darba organizēšanā un koordinēšanā;
 • piedalīties Projekta īstenošanā atbilstoši Projekta apstiprinātajām darbībām un laika grafikam, Projekta vadītāja noteiktajiem konkrētajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem;
 • nodrošināt atbilstīgi kompetencei Projekta norisei nepieciešamo dokumentu (t.sk. progresa pārskata un atskaišu) savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu
 • nepieciešamības gadījumā sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus;
 • piedalīties Projekta ietvaros organizētajās sanāksmēs, semināros, konferencēs un citos pasākumos par Projekta kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstīgi amata kompetencei;
 • pildīt citus amata aprakstā uzdotos uzdevumus un Projekta vadītāja uzdotos uzdevumus.

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Silga.Anca@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021628.

 

 


 dzllogo.jpg - 48.93 KBLabklājības ministrija ievēro vienlīdzīgu attieksmi, nodrošinot darba iespējas, profesionālo apmācību un paaugstinot amatā.

Informācija par Labklājības ministrijas vakancēm - Personāla nodaļā, Skolas ielā 28, 107.kab. Uzziņas pa tālruni 6702162167021621.