Kalendārs
POTCPSSv
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Labklājības ministrija

izsludina konkursu uz vakanto 

darbinieka amata vietu (0.5 slodzes darba laika)-

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

Prasības pretendentam: 

 • augstākā vai nepabeigta augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība datorzinībās, var būt pēdējo kursu students;
 • vēlama pieredze darbā ar operētājsistēmām (Windows, Lotus Domino), datu bāzu vadības sistēmām (Lotus Notes) un lietojumprogrammām;
 • vēlama pieredze darbā ar lielām informācijas sistēmām (turpmāk – IS);
 • vēlama darba pieredze un zināšanas projektu vadīšanā un realizācijā;
 • spējas veikt liela apjoma dažādu veidu informācijas vienlaicīgu analīzi;
 • sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes, prasmes personāla vadībā un grāmatvedības uzskaitē;
 • prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
 • labas tehniskās zināšanas ar uzsvaru uz mūsdienīgu datu bāzu vadības sistēmām, objektu orientētu metodoloģiju un IS arhitektūru, kas ir piemērota decentralizētai videi;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
 • zināšanas par spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem un noteikumiem IT sfērā;
 • atbilstība likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktās 2.kategorijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai;
 • valsts valodā iegūta izglītība, vai C līmeņa 2.pakāpei atbilstošas valodas prasmes.

 

Darba pienākumi: 

 • Nodrošināt ar IS drošību saistīto pasākumu īstenošanu Labklājības ministrijā (turpmāk – ministrija):
 • veikt IS noteiktā drošības režīma ieviešanu, uzturēšanu un funkcionēšanu;
 • organizēt specifisko IS drošības prasību sagatavošanu un dokumentēšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
 • kontrolēt IS drošības politikas izpildi;
 • nodrošināt sevišķās lietvedības IS darbību un drošību;
 • veikt IS drošības incidentu atklāšanu, izziņošanu un dokumentēšanu;
 • veikt IS drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu;
 • uzturēt IS nepārtrauktās plānu;
 • veikt ar IS drošību saistītās mācības;
 • reģistrēt IS Datu valsts inspekcijā;
 • pildīt fiziskās drošības pienākumus;
 • veikt ministrijas elektronisko parakstu pārreģistrāciju un līgumu slēgšanu.

 

 

Vakantajam amatam noteikta 19.4 saime IV līmenis un 12. mēnešalgu grupa

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 19. februārim, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Anda.Turlute@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021505.Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –

Darba tirgus politikas departamenta projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vecākais eksperts

 (uz noteiktu laiku līdz 2018.gada 31.decembrim)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vēlams zināšanas komerctiesību jomā;
 • darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu izstrādē un analizē ne mazāk kā 3 gadi;
 • darba pieredze juridiskajos jautājumos ne mazāk kā 2 gadi;
 • vēlama pieredze darba un sociālās politikas izstrādāšanā, īstenošanā, analizēšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • prasmes efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starp personu un starp organizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus un strādāt komandā;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas;
 • organizēšanas un koordinēšanas prasmes;
 • izpratne projektu vadības jautājumos;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus amata kompetences robežās, uzņemties iniciatīvu un rīkoties negaidot norādījumus;
 • spēja strādāt intensīvi un pastāvīgi organizēt savu darbu.
 • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme darbam ar datoru un citu biroja tehniku.

 

Amata pienākumi

 • Veikt amata aprakstā paredzēto pienākumu izpildi, atbilstoši Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” (turpmāk – Projekts) ieviešanas noteikumiem;
 •  nodrošināt Projekta pasākuma dalībnieku reģistra (turpmāk – Reģistrs) prototipa izstrādi un reģistra aprobāciju;
 • nodrošināt un organizēt Reģistra darbībai nepieciešamās informācijas ierosināšanu, izveidošanu, apkopošanu, uzkrāšanu, apstrādi un izmantošanu, tai skaitā nodrošinot informācijas apriti par sociālajiem uzņēmumiem - pasākuma dalībniekiem;
 • nodrošināt pasākuma dalībnieku iesniegtās dokumentācijas pārbaudi un apstrādi, sagatavot lēmumu par dalībnieku reģistrāciju, sagatavot atzinumus un izskatīt sūdzības pasākuma dalībnieku reģistra jautājumos;
 • organizēt līgumu slēgšanu ar pasākuma dalībniekiem, kontrolēt to izpildi un darbības termiņu;
 • koordinēt nepieciešamās informācijas apmaiņu ar Nodarbinātības valsts aģentūru;
 • konsultētpasākuma dalībniekus par nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas un reģistrācijas kārtību;
 • kontrolēt pasākumu dalībnieku atbilstību Reģistrā piešķirtajam statusam;
 • sniegt sadarbības partnerim Projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju; nodrošināt Reģistra pilnveidi un attīstību, analizējot un izvērtējot informāciju par sociālās uzņēmējdarbības politiku, kā arī ievērojot Projekta pasākumu rezultātus un dzīvotspēju;
 • konsultēt Projekta vadības grupu par Projekta Reģistra jautājumiem;
 • nodrošināt kvalitatīvu tehnisko specifikāciju saturisko prasību izstrādi, konsultēt iepirkumu konkursu pretendentus saistībā ar Projekta pasākuma dalībnieku reģistra jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iepirkumu piedāvājumu satura vērtēšanu un nodevumu projektu apspriešanas un novērtēšanas procesu;
 • organizēt Projekta lietvedību pasākuma dalībnieku Reģistra jautājumos, veikt amata kompetencē esošo dokumentu pārvaldību, nodrošinot dokumentu identificēšanu, sistematizāciju, apriti, izpildi un saglabāšanu līdz nodošanai ministrijas arhīvā vai līdz glabāšanas termiņa beigām;
 • piedalīties Projekta risku vadībā amata kompetences ietvaros, t.sk. nekavējoties informēt par apstākļiem, kas var apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu;
 • piedalīties pārbaudēs Projekta darbību īstenošanas vietās pie sadarbības partnera un iesaistītās mērķa grupas un sagatavot Projekta prasībām atbilstošus pārbaudes aktus;
 • piedalīties pasākuma uzraudzības padomes darba organizēšanā un koordinēšanā;
 • piedalīties Projekta īstenošanā atbilstoši Projekta apstiprinātajām darbībām un laika grafikam, Projekta vadītāja noteiktajiem konkrētajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem;
 • nodrošināt atbilstīgi kompetencei Projekta norisei nepieciešamo dokumentu (t.sk. progresa pārskata un atskaišu) savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu
 • nepieciešamības gadījumā sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus;
 • piedalīties Projekta ietvaros organizētajās sanāksmēs, semināros, konferencēs un citos pasākumos par Projekta kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstīgi amata kompetencei;
 • pildīt citus amata aprakstā uzdotos uzdevumus un Projekta vadītāja uzdotos uzdevumus.

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: Silga.Anca@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām: 67021628.

 

 


 dzllogo.jpg - 48.93 KBLabklājības ministrija ievēro vienlīdzīgu attieksmi, nodrošinot darba iespējas, profesionālo apmācību un paaugstinot amatā.

Informācija par Labklājības ministrijas vakancēm - Personāla nodaļā, Skolas ielā 28, 107.kab. Uzziņas pa tālruni 6702162167021621.