Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

APSTIPRINU

                                                                           Labklājības ministrs

                                                                             ILNP priekšsēdētājs

                                                                             _______________U.Augulis

                                                                         2014.gada _____.februārī 

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes
2014.gada darba plāns

1. ceturksnis:

1. Veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas, pieejamība personām ar invaliditāti  - ziņotājs Veselības ministrija.

2. Izmaiņas būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos - ziņotājs Ekonomikas ministrija.

3. Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" ieviešanai 2014.gadā - ziņotājs Labklājības ministrija.

2.ceturksnis

1. Informatīvais ziņojums „Par iespējām diferencēt atbalstu personām ar invaliditāti Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumos" - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Iekļaujošas izglītības principa īstenošana izglītības procesā - ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.

3. Plānotās izmaiņas sabiedriskajā televīzijā raidīto raidījumu pieejamības veicināšanā, nodrošinot pakāpenisku pāreju uz raidījumu subtitrēšanu un dublēšanu - ziņotājs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

3.ceturksnis

1. Informācija par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu - ziņotājs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

2. Plānotās izmaiņas valsts sniegtajam atbalstam personām ar redzes invaliditāti - ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" ieviešanai 2015.-2017.gadā - ziņotājs Labklājības ministrija.

4.ceturksnis

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Deinstitucionalizācija - plānotie procesi pārejai no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem - ziņotājs Labklājības ministrija

3. Konkurētspējīgas profesionālās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti - ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.


 

LM Sociālās iekļaušanas un

sociālā darba politikas departamenta

vecākā eksperte                                                              L.Kauliņa-Bandere