darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

APSTIPRINU

                                                                           Labklājības ministrs

                                                                             ILNP priekšsēdētājs

                                                                             _______________U.Augulis

                                                                         2014.gada _____.februārī 

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes
2014.gada darba plāns

1. ceturksnis:

1. Veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas, pieejamība personām ar invaliditāti  - ziņotājs Veselības ministrija.

2. Izmaiņas būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos - ziņotājs Ekonomikas ministrija.

3. Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" ieviešanai 2014.gadā - ziņotājs Labklājības ministrija.

2.ceturksnis

1. Informatīvais ziņojums „Par iespējām diferencēt atbalstu personām ar invaliditāti Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumos" - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Iekļaujošas izglītības principa īstenošana izglītības procesā - ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.

3. Plānotās izmaiņas sabiedriskajā televīzijā raidīto raidījumu pieejamības veicināšanā, nodrošinot pakāpenisku pāreju uz raidījumu subtitrēšanu un dublēšanu - ziņotājs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

3.ceturksnis

1. Informācija par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu - ziņotājs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

2. Plānotās izmaiņas valsts sniegtajam atbalstam personām ar redzes invaliditāti - ziņotājs Labklājības ministrija.

3. Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" ieviešanai 2015.-2017.gadā - ziņotājs Labklājības ministrija.

4.ceturksnis

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem - ziņotājs Labklājības ministrija.

2. Deinstitucionalizācija - plānotie procesi pārejai no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem - ziņotājs Labklājības ministrija

3. Konkurētspējīgas profesionālās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti - ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.


 

LM Sociālās iekļaušanas un

sociālā darba politikas departamenta

vecākā eksperte                                                              L.Kauliņa-Bandere