Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Kontakti

KONTAKTPERSONAS:

Informāciju par Labklājības ministrijas aktivitātēm un Eiropas gada (2010) ieviešanu kopumā sniegs Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente: Evija Meiere, tel. 67021684, e-pasts: Evija.Meiere@lm.gov.lv

Kontaktpersona par Eiropas gada (2010) ieviešanu no nevalstisko organizāciju sektora ir Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, tel. 29493300, e-pasts: Inete.Ielite@bernuforums.lv

Informāciju par Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pasākumiem Eiropas gada (2010) ietvaros sniegs Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas asistente Liene Reine, tel. 67085416, e-pasts: liene.reine@ec.europa.eu

Labas gribas vēstnieku koordinatore ir Sabiedrisko attiecību aģentūras „Nords Porter Novelli" projektu vadītāja Inese Salmiņa, tel.: 29294277, Inese.Salmina@porternovelli.lv

KONSULTATĪVU ATBALSTU SNIEGS:

  • Eiropas Kustība Latvijā (Andris Gobiņš, tel. 29626646, e-pasts: gobins@web.de) par tematisko dienu organizēšanu;
  • Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība (Inete Ielīte, tel. 29493300, e-pasts: inete.ielite@bernuforums.lv) par resursu kartes izveidošanu, papildināšanu un sadarbības veicināšanu ar valsts un pašvaldības institūcijām;
  • Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO" (Daiga Veinberga, tel. 67590437, e-pasts: daiga.veinberga@sustento.lv) par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iesaistīšanu pasākumos;
  • Latvijas Sarkanais Krusts (Laura Bužinska, tel. 28621469, e-pasts: laura.buzinska@gmail.com) par labdarības pasākumu un akciju veidošanu;
  • Latvijas Lauku forums (Āris Ādlers, tel. 28855427, e-pasts: aris.adlers@gmail.com) par darbu lauku teritorijās;
  • Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju tīkls (Inete Ielīte, tel. 29493300, e-pasts: inete.ielite@bernuforums.lv) par nevalstisko organizāciju kapacitātes celšanu, Eiropas gada (2010) pasākumu koordināciju un nevalstisko organizāciju sadarbību.