Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Pabalstu eksports 
 
Latvijas pilsoņiem, kuri likumīgi strādā kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja iesaistīties šīs valsts sociālās drošības sistēmā un saņemt tās sniegtās garantijas. Viņiem šajā ES dalībvalstī ir tādas pašas tiesības un pienākumi sociālās drošības jomā kā šīs valsts pilsoņiem.

Sociālās drošības sistēma aptver dažādus ienākumu zaudēšanas riskus, piemēram, vecumu, invaliditāti, apgādnieka zaudējumu, slimību, nelaimes gadījumu darbā, arodslimību, dažādas kompensācijas par izdevumiem ģimenei ar bērniem, bezdarbu un citus riskus. 

Ja cilvēks nebūs nostrādājis pietiekami ilgu laiku kādā ES dalībvalstī, lai rastos tiesības uz kādu pabalstu, tiks ņemti vērā arī citās ES dalībvalstīs nostrādātie laika periodi (periodu summēšanas princips).

Latvijas pilsoņi, pārceļoties uz dzīvi kādā no ES dalībvalstīm, nezaudē tiesības uz pensijām un atsevišķiem pabalstiem, kuras viņi ir ieguvuši Latvijā. Piešķirtie pabalsti vai pensija tiek pārskaitīti uz cilvēka norādīto bankas kontu jebkurā dalībvalstī (pabalstu eksporta princips). 

Strādājot un dzīvojot kādā ES dalībvalstī, cilvēkam ir tiesības saņemt šādas pensijas, pabalstus un atlīdzības:

  • vecuma pensijas;
  • invaliditātes pensijas;
  • apgādnieka zaudējuma pensijas;
  • atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
  • slimības un maternitātes pabalstus;
  • bezdarbnieka pabalstus;
  • apbedīšanas pabalstus;
  • ģimenes valsts pabalstus.

Papildu informāciju par pensiju un pabalstu eksportu var iegūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājas lapā www.vsaa.lv.

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstu institūcijām notiek ar E veidlapu palīdzību. Dažas no tām tiek izsniegtas arī pašam cilvēkam. E veidlapas, kas nepieciešamas sociālās drošības tiesību realizēšanai var saņemt VSAA.