darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Biežāk uzdoties jautājumi

Latvijas adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

Ja bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par to, ka bērna adopcija atbilst bērna interesēm, adoptētājam ir jāvēršas rajona tiesā atbilstoši savai dzīvesvietai (saite tiesu piekritības noskaidrošanai: http://www.tiesas.lv/index.php?id=2932) ar pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.

Pieteikumā norāda:
1) tās tiesas nosaukumu, kurai pieteikums iesniegts;
2) pieteicēja un ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi). Ieinteresētajai personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
3) pieteikuma priekšmetu un pamatojumu;
4) apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumus, kas tos apstiprina;
5) likumu, uz kuru pieteikums pamatots;
6) pieteicēja lūgumu;
7) pievienoto dokumentu sarakstu;
8) pieteikuma sastādīšanas laiku.

Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā. Pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir ieinteresēto personu.

Vienlaikus aicinām iepazīties ar Civilprocesa likuma prasībām, kas tiek izvirzītas adopcijas apstiprināšanas lietās.