darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

cinai_pret.gif - 10.98 KB
 Vadības komiteja
 
Lai organizētu Eiropas gadu (2010), ir izveidota vadības komiteja, kuras uzdevumi ir pārraudzīt Eiropas gadu (2010) kopumā, sekot līdzi plāna iekļauto aktivitāšu gaitai un nodrošināt Eiropas gada (2010) pasākumu efektīvu mijiedarbību. Vadības komitejā ir iekļauti pārstāvji no Labklājības ministrijas un citām iesaistītajām ministrijām, Valsts kancelejas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Rīgas domes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla, Eiropas Kustības Latvijā, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "SUSTENTO", Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības, Latvijas Lauku foruma, Latvijas Sarkanā krusta, Latvijas Pilsoniskās alianses, nacionālie korespondenti, kā arī sociālie partneri. Vadības komitejas sēdes notiks ne retāk kā reizi ceturksnī.