darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Dzimumu līdztiesības komiteja 

Ar labklājības ministra U.Auguļa 2010.g. 10.maija rīkojumupdf.gif - 641 B tika izveidota Dzimumu līdztiesības komiteja (Komitejas nolikumspdf.gif - 641 B Komitejas nolikuma grozījumipdf.gif - 641 B) , kas aizstās agrāk darbojošos Dzimumu līdztiesības padomi. Komiteja ir koordinējoša institūcija dzimumu līdztiesības politikas jomā, kas veicina ministriju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru, pašvaldību un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un līdzdalību, lai sekmētu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu, pārraudzību un pilnveidošanu. Komitejas sastāvā ir gan valsts, gan nevalstisko organizāciju, gan sociālo partneru pārstāvji.
 
Ar 2013.g. 13.jūnija Labklājības ministres I.Viņķeles rīkojumu Nr.43pdf.gif - 641 B tika grozīts Dzimumu līdztiesības komitejas 2010.g. 10.maija rīkojums Nr.48 "Par Dzimumu līdztiesības komitejas izveidi
 
Ar labklājības ministra Ulda Auguļa 2014.gada 28.augusta rīkojumu Nr.82pdf.gif - 641 B grozīts Dzimumu  līdztiesības komitejas sastāvs, aizstājot līdzšinējos Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī biedrības "Latvijas Lauku sieviešu apvienība" pārstāvjus ar jauniem pārstāvjiem.
 
Ar labklājības ministra Ulda Auguļa 2016.gada 27.janvāra rīkojumu Nr.13pdf.gif - 641 B grozīts Dzimumu līdztiesības komitejas sastāvs.
 
Aktuālais 2016.gada maija Dzimumu līdztiesības komitejas sastāvspdf.gif - 641 B

1. Dzimumu līdztiesības komitejas jaunais sastāvs uz 19.06.2012. pdf.gif - 641 B

2. I. Lāces prezentācija par projektu „Dzimumu līdztiesība un uzņēmējdarbība"pdf.gif - 641 B

3. G.Rupenheites prezentācija ‘"Darba tirgus segregāciju pēc dzimuma. Situācija Latvijā"  pdf.gif - 641 B

4. Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.gadam uz 23 lp. pdf.gif - 641 B

  • 2012. gada 14. marta Dzimumu līdztiesības komitejas darba kārtībapdf.gif - 641 B un protokolspdf.gif - 641 B
    • Sēdē izskatītie materiāli

    I. Prezentācijas par bērnu aprūpes pieejamību Latvijā:

I.Lāces prezentācija "Darba un privātās dzīves apvienošana"( Resursu centrs sievietēm 'Marta")pdf.gif - 641 B

Baibas Abersones prezentācija "Bērnu un ģimenes politika" ( LM, Bērnu un ģimenes politikas departaments) pdf.gif - 641 B

Janas Muižnieces prezentācija "Pabalsti ģimenēm ar bērniem"( LM, Sociālās apdrošināšanas departaments) pdf.gif - 641 B

Ievas Vanagas prezentācija "Darba un privātās dzīves saskaņošana bērnu aprūpes, audzināšanas un bērna interešu īstenošanai Darba likuma kontekstā"( LM, Darba departaments)pdf.gif - 641 B