darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Projekts "Jauniešu mājas" izveide ārpusģimenes aprūpes iestādē
Labklājības ministrs ar 2009.gada 18.decembra rīkojumu Nr.158 apstiprināja Valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2010.gadam (turpmāk - programma). Šīs programmas 1.2.sadaļā „Ģimenei pietuvinātas vides attīstīšana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs" ir paredzēts izveidot vismaz trīs „jauniešu mājas" ārpusģimenes aprūpes iestādē un nodrošināt personāla apmācību bērnu aprūpes iestādē.

Ministrija uzskata, ka šādas „jauniešu mājas" izveide ir ļoti būtiska ārpusģimenes aprūpes iestādē esošā bērna attīstībai, jo tā sekmē pastāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, kas ir ļoti nepieciešama, lai bērns pēc ārpusģimenes aprūpes iestādes atstāšanas spētu uzsākt pastāvīgu dzīvi. Programma arī paredz nepieciešamību nodrošināt iestādes personāla apmācību, kas ļaus nodrošināt bērnam nepieciešamo atbalstu šai posmā un iemaņu apguvē.

Aicinām pašvaldības izvērtēt iespēju pieteikties projekta realizācijai un iesniegt ministrijā nepieciešamos dokumentus projektu konkursam atbilstoši projekta ""Jauniešu mājas" izveide ārpusģimenes aprūpes iestādē" nolikumam un 2010.gada 21.jūnija Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībai Nr. 11/NOR, ko varat atrast ministrijas mājas lapā sadaļā Nozares politika/Bērni un ģimene/Projekti http://www.lm.gov.lv/text/1302. Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazināties ar LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta pārvaldes vecāko referenti Baibu Abersoni (Tālr.67021590, e-pasts: baiba.abersone@lm.gov.lv).

Projektu konkursa rezultāti
Projektu konkursā  "Jauniešu mājas" izveide pašvaldības ārpusģimenes aprūpes iestādē  konkursa komisija atbalstīja:

  • Liepājas pilsētas pašvaldības iesniegto projektu „Jauniešu māja Bērnunamā" (atbalstīts par summu  -  Ls 15 438.00, no tās LM finansējums 80% apmērā - 12 350.00 un pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā - 3 088).