Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ārvalsts adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

  • Ārzemnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā
  • LR pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs

Kā vietējais adoptētājs bērnu Latvijā var adoptēt ārvalstnieks, kuram ir piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā. Šis kritērijs attiecas uz gadījumiem, ja adoptē viena persona (nav laulāta). Ja bērnu vēlas adoptēt ārvalstnieki, kad ir laulāti, abiem ir jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai Latvijā. Kā vietējie adoptētāji netiek atzīti tie ārvalstnieki, kuri Latvijā uzturas kā diplomāti vai konsulārie darbinieki. Tāpat arī tie ārvalstnieki, kas Latvijā ir saņēmuši reģistrācijas apliecību kā Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Izņēmums: ja ārvalstnieks ir laulājies ar Latvijas pilsoni vai pastāvīgo iedzīvotāju, kā vietējie adoptētāji abi laulātie varēs adoptēt, ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un otram laulātajam (ārvalstniekam) ir piešķirta vismaz termiņuzturēšanās atļauja.

LR pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, var adoptēt tikai kā ārvalstu adoptētāji bērnus, par kuriem bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par adopciju uz ārvalstīm, bez vecuma un veselības stāvokļa ierobežojuma. Lai LR pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji varētu adoptēt kā vietējie adoptētāji, personai adopcijas procedūrai nepieciešamais laiks ir jāpavada Latvijā. Atbilstoši adopcijas kārtībai sākotnējā ģimenes izpēte par piemērotību adopcijai ilgst ne ilgāk kā 6 mēnešus (šo termiņu bāriņtiesa var saīsināt, ja ir tam attiecīgs pamats, piemēram adoptē otra laulātā bērnu, bāriņtiesa pārliecību par personas piemērotību adopcijai ir guvusi īsākā laika periodā u.c.), savukārt pēc tam bērnu pirmsadopcijas aprūpē (jāņem vērā, ka Latvijas adoptētājiem nākas gaidīt apmēram 6-14 mēnešus līdz saņem informāciju par adoptējamu bērnu, ja vēlas adoptēt bērnu līdz 3 gadu vecumam bez veselības traucējumiem (gribētāju ir vairāk, kā adoptējamu bērnu)) var nodot uz laiku, kas ilgst līdz 6 mēnešiem (šis termiņš praksē vidēji ir 3 mēneši). Pēc tam adopcija tiek apstiprināta tiesā (vidēji 3 mēneši).