Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ārvalsts adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

2009.gada 18.novembrī stājās spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz, ka no Latvijas bērnu var adoptēt tikai uz tādu ārvalsti, kurai ir saistoša 1993.gada 29.maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos vai ja Latvija ar attiecīgo valsti ir noslēgusi divpusēju līgumu, kas nosaka tiesisko sadarbību adopcijas jomā.

Valstis, kurām ir saistoša Hāgas konvencija

Valstis, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusēju līgumu - Krievijas Federācija, Moldovas Republika, Kirgīzijas Republika, Uzbekistānas Republika, Ukraina, Polijas Republika, Baltkrievija.