Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ārvalsts adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

Adoptētājam (ja adoptē laulātie, tālāk minētais attiecas uz abiem laulātajiem) jābūt vismaz divdesmit piecus gadus vecam un vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par adoptējamo.

Izņēmumi:

  • ja adoptē sava laulātā bērnu - adoptētājam ir jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecam, bet adoptētāja un bērna vecuma starpība nevar būt mazāka par sešpadsmit gadiem.
  • ja adoptē vienlaicīgi vairākus bērnus (brāļus un māsas) - adoptētāja un bērna vecuma starpība nevar būt mazāka par sešpadsmit gadiem.
  • ja starp adoptētāju un adoptējamo izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.