Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ārvalsts adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, bāriņtiesa nekavējoties lemj par bērna aprūpes kārtību. Bērnu adoptētāja aprūpē var nodot uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Praksē šis laiks ārvalstu adopcijas gadījumā vidēji ir 3 nedēļas Latvijā un tad tiek pagarināts adoptētāju ģimenē to izcelsmes valstī līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Laiks tiek noteikts, ņemot vērā adoptētāja vēlmes un ar bērnu mājās pavadīt plānotā laika ilgumu, bērna aprūpētāja viedokli par to, kādas ir veidojušās bērnam un adoptētājam sākotnējās attiecības, kā arī bāriņtiesas viedokli. Taču tas neizslēdz iespēju, ka gadījumā, ja aprūpei noteiktais laiks ir par īsu, lai bāriņtiesa varētu konstatēt, ka ir pamats uzskatīt, ka starp adoptētāju un bērnu izveidosies patiesas bērna/vecāku attiecības, to pagarināt.