Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ārvalsts adoptētāju biežāk uzdotie jautājumi

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 9.panta otro daļu ar dzimšanas reģistra ierakstiem, kas saistīti ar adopciju, līdz adoptētā pilngadībai drīkst iepazīties tikai adoptētāji. Latvijas Republikas Civillikuma 219.pants paredz, ka nepilngadība abu dzimumu personām turpinās tik ilgi, kamēr tās sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu. Dzimšanas reģistra ieraksti ir pieejami dzimtsarakstu nodaļā, kas ir norādīta bērna dzimšanas apliecībā kā dokumenta izdevējinstitūcija, kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvā (adrese: Rīga, Čaka iela 38a, tālr.nr.: +371 67226222, +371 67830682 vai +371 67830684).

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 32.panta pirmo daļu un 41.panta piekto daļu adopcijas gadījumā dzimšanas reģistra ieraksts par attiecīgo personu tiek papildināts, saglabājot iepriekšējos datus.

Vienlaikus saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.panta pirmo daļu fiziskā persona ir tiesīga divas reizes kalendāra gadā bez maksas pieprasīt un saņemt informāciju par sevi, kā arī saskaņā ar minētā likuma 19.pantu uz motivēta iesnieguma pamata var saņemt informāciju arī par citu personu (bioloģiskajiem vecākiem, brāļiem/māsām). Tādējādi adoptētājam kā bērna interešu pārstāvim vai pašam adoptētajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ir tiesības iesniegt  iesniegumu, lūdzot sniegt interesējošās ziņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamentā (adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-5, LV-1026, tālr.nr.: +371 67829710 vai +371 67829711).