Kalendārs
POTCPSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Jautājums

Kāds, Jūsuprāt, iemesls ir tuvinieku vardarbībai?

Zems izglītības līmenis

Atkarību izraisošo vielu lietošana

Cietušās personas uzvedība

Psiholoģiski traucējumi vardarbīgam partnerim

Zems ienākumu līmenis

Cietušajam patīk vardarbīga izturēšanās pret viņu

Cits

Biežāk uzdotie jautājumi par pensijām 

 • Esmu priekšlaicīgās pensijas saņēmēja, bet nupat zaudēju darbu. Vai varu saņemt bezdarbnieka statusu un attiecīgi pabalstu?

No 2012.gada 1.janvāra, pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktu, bezdarbniekiem, kuriem ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), nepiešķir bezdarbnieka statusu. Tādējādi personai, kurai nav bezdarbnieka statuss, nav tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.

 • Padomju laikos pa dienu strādāju, bet vakaros studēju, taču mācību laiku neieskaita manā darba stāžā. Kādēļ tā?

Studijas un darbs ir divi apdrošināšanas periodi. Ja tie sakrīt, apdrošināšanas stāžā ieskaita tikai vienu apdrošināšanas periodu - cilvēkam izdevīgāko. Tādējādi, nevar vienu un to pašu laika periodu ieskaitīt divkārši apdrošināšanas stāžā. Tā kā jūs vienlaikus esat gan strādājusi, gan studējusi, tad jums darba stāžā šo periodu ieskaita tikai vienreiz.

 • Cik liela piemaksa pie vecuma pensijas par katru nostrādāto gadu? Kāpēc tagad piemaksu vairs nepiešķir?

Visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem piemaksa par katru nostrādāto gadu līdz 1995.gada 31.decembrim ir 70 santīmu apmērā. Jāatzīmē, ka ar 2012.gada 1.janvāri minētās piemaksas nepiešķir, taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā apmērā. 

Piemaksu sākotnējais mērķis bija sniegt finansiālu valsts atbalstu tiem pensionāriem, kuri pensionējās līdz 1996.gadam vai reformas pirmajos gados un kuriem bija liels stāžs un zemas pensijas. Jau sākotnēji, ieviešot piemaksas 2006.gadā, to piešķiršana bija paredzēta tikai uz laiku (līdz 2009.gada 31.decembrim), bet ekonomiskās izaugsmes laikā tika nepamatoti paplašināta un pagarināta, tādējādi radot būtisku papildu slogu uz speciālo budžetu.

 • Šogad man paliek 60 gadu. Vai varu pensionēties priekšlaicīgi?

Priekšlaicīgi pensionēties var divus gadus pirms īstā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Ņemot vērā, ka no 2014.gada pakāpeniski pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu - līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi, vienlaikus ar vispārējā pensionēšanās vecuma paaugstināšanu tiek celts arī pensionēšanās vecums priekšlaicīgo pensiju saņēmējiem. Tas nozīmē, ka 2014.gadā gan sievietes, gan vīrieši priekšlaicīgi pensijā var doties, sasniedzot 60 gadus un 3 mēnešus. Galvenais nosacījums ir, lai jums darba stāžs nebūtu mazāks par 30 gadiem.

 • No cik gadiem skolotāji var doties pensijā?

Skolotājiem nav priekšrocības attiecībā uz pensionēšanās vecumu. Pāšreiz viņi vispārējā kārtībā var pieprasīt pensiju no 62 gadu un 3 mēnešu vecuma vai pensionēties priekšlaicīgi 60 gados un 3 mēnešos, ja darba stāžs nav mazāks par 30 gadiem.

 • Vai pensionējoties priekšlaicīgi, varu turpināt darbu? Cik liela ir priekšlaicīgā pensija?

Pensionējoties priekšlaicīgi un vienlaikus turpinot strādāt, priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju neizmaksā tik ilgi, kamēr turpināsies darba tiesiskās attiecības. Šobrīd priekšlaicīgās pensijas izmaksājamais apmērs ir 50 procentu apmērā no jūsu pilnās vecuma pensijas. Savukārt sasniedzot īsto pensijas vecumu (pašreiz 62 gadus un 3 mēnešus), pensiju izmaksā pilnā apmērā, kā arī var vienlaicīgi gan strādāt, gan saņemt vecuma pensiju.

 • Man pensija tika piešķirta jau padomju laikos, kas ir gaužām maza. Vai tām ar šo gadu nebūs nekāda indeksācija?

Izmaiņas indeksācijas kārtībā paredz, ka 2014.gadā valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 285 euro, pārskatīs 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.  

 • Esmu pirmās grupas invalīde, iepriekš saņēmu invaliditātes pensiju un piemaksu par darba stāžu. Esmu sasniegusi pensijas vecumu un man paziņoja, ka man tiks piešķirta vecuma pensija. Vai man noņems piemaksu par darba stāžu līdz 1996. gadam?

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. Ja tiesības uz piemaksu radušās laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim, piemaksu piešķirs no vecuma pensijas piešķiršanas dienas un nesaņemto piemaksu izmaksās 2014.gada maijā vienlaikus ar maija pensiju. Ja invaliditātes pensija būs bijusi lielāka par jums piešķiramo vecuma pensiju, tad likums paredz, ka jums invaliditātes laikā tiek saglabāta vecuma pensija invaliditātes pensijas apmērā.

 • Esmu sasniegusi 62 gadu un 3 mēnešu vecumu. Man aprēķināja vecuma pensiju, bet šķiet, ka tā ir par mazu. Ko darīt?

Tā kā pensijas piešķir un aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, lai pārbaudītu pensijas aprēķinu, iesakām vērsties aģentūras nodaļā pēc dzīvesvietas vai aģentūrā Rīgā Lāčplēša ielā 70a. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par pensijas piešķiršanu (pārrēķināšanu) var apstrīdēt. Lēmumā ir norādīts, kā to izdarīt un kādā termiņā tas jāizdara.

 • Kādos veidos var saņemt pensiju?

Pensijas saņēmējam tiek piedāvāti vairāki pensijas saņemšanas veidi, proti, pensiju var lūgt pārskaitīt personas bankas kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Tāpat pensiju var saņemt ar piegādi mājās, bet tas šobrīd maksā 1,74 euro (1,22 latus), kas tiek atvilkti no pensijas.

 • Vai darba stāžā tiek ieskaitīts laiks, kad tiek maksāts bezdarbnieka pabalsts?

Jā, vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajā apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts periods, kad persona saņem bezdarbnieka pabalstu, jo šajā laikā no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.

 • Vai salīdzinoši ar pagājušo gadu pensijas aprēķināšanas metode ir mainījusies?

Nē, pensiju aprēķināšanas metode nav mainījusies.

 • Bija ziņots, ka ar 2012. gadu mainījusies sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes strādājošiem pensionāriem. Ko tas nozīmē?

Valsts sociālās  apdrošināšanas iemaksu likmes katram gadam tiek noteiktas jaunas. No 2013.gada 1.janvāra darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), obligāto iemaksu likme ir 29.12 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,16 % un 8.96 %. Tas nozīmē, ka likme 29.12%  piemērojama no šā gada 1.janvāra, t.i., darba samaksai par janvāri.

 • Kāds ir minimālais darba stāžs, lai saņemtu vecuma pensiju?

Tiesības uz vecuma pensiju ir personām, kuras sasniegušas 62 gadu un 3 mēnešu vecumu un kuru apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

 • Esmu politiski represētais, vai man ir iespēja aiziet priekšlaicīgā pensijā?

Politiski represētās personas, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, var pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā vecuma, tātad no pašreiz no 57 gadiem un 3 mēnešiem.

 • Iepriekš saņēmu invaliditātes pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, taču nesen man iestājās pensijas vecums. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā paziņoja, ka turpmāk saņemšu vecuma pensiju, bet netiks vairs izmaksāta atlīdzība par darbspēju zaudējumu. Tā kā vecuma pensija bija zemāka par invaliditātes pensiju, tad man papildus piešķīra tikai deviņus latus pie vecuma pensijas. Kādēļ man turpmāk neizmaksās atlīdzību par darbspēju zaudējumu? Vecuma pensijas man ir ļoti maza.

No 2009.gada 1.jūlija ir veiktas izmaiņas atlīdzības par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību izmaksā personām, kuras saņem vecuma vai izdienas pensiju. Proti, ja piešķirtās vecuma vai izdienas pensijas apmērs ir lielāks vai vienāds ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru, tad atlīdzības izmaksu pārtrauc, savukārt, ja piešķirtās pensijas apmērs nesasniedz atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru, personai izmaksā starpību starp atlīdzības apmēru un vecuma pensijas apmēru. Tām personām, kuras līdz šo izmaiņu spēkā stāšanās dienai vienlaicīgi saņēma gan atlīdzību, gan vecuma pensiju, atlīdzību līdzšinējā apmērā turpina maksāt līdz lēmumā (kas pieņemts līdz minētajam datumam) norādītajam termiņam. Ja darbspēju zaudējums ir bijis noteikts uz laiku, veicot atkārtotu darbspēju ekspertīzi, tiek pieņemts jauns lēmums par atlīdzības izmaksu, ņemot vērā minētās izmaiņas likumdošanā.

 • Martā paliek 54 gadi, kopējais stāžs 24 gadi, no tiem 11 nostrādāti darbā ar kaitīgiem apstākļiem. Vai varēšu priekšlaicīgā pensijā no 54 gadu vecuma?

Likums „Par valsts pensijām" paredz iespēju personām, kuras līdz 1996.gada 1.janvārim noteiktu laiku bija strādājušas sevišķi smagos, smagos, vai sevišķi kaitīgos, kaitīgos darba apstākļos iespēju doties pensijā no agrāka vecuma. Tas attiecas uz personām, kuras bija nodarbinātas darbos, kas iekļauti Ražošanas, nozaru, cehu, profesiju un amatu sarakstos nr.1 un nr.2, kas 1956. gada 22. augustā bija apstiprināti ar PSRS Ministru Padomes lēmumu nr.1173.

To, kurā sarakstā Nr.1 vai Nr.2 ir minēts Jūsu veiktais darbs, Jūs varat uzzināt, vēršoties tuvākajā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), uzrādot savus darbu apliecinošos dokumentus. VSAA speciālisti izvērtēs Jūsu dokumentus un atbildēs, no cik gadiem varat pieprasīt vecuma pensiju. Sīkāka informācija par tuvāko VSAA nodaļu pieejama interneta mājas lapā www.vsaa.lv.

Ja darbs minēts sarakstā Nr.1, tad sievietes līdz 2014.gada 30.jūnijam vecuma pensiju var pieprasīt no 54,5 gadiem (no 2014.gada 1. jūlija - 55 gadiem), ja kopējais darba stāžs ir 15 gadi un speciālais darba stāžs (līdz 31.12.1995) - 3 gadi un 9 mēneši. Savukārt, ja darbs minēts sarakstā Nr.2, tad sievietes līdz 2014.gada 30.jūnijam vecuma pensiju var pieprasīt no 59,5 gadiem (no 2014.gada 1. jūlija - 60 gadiem), ja kopējais darba stāžs ir 20 gadi un speciālais darba stāžs (līdz 31.12.1995) - 5 gadi.

 • Vai daudzbērnu māmiņām paliek spēkā iespēja pensionēties piecus gadus ātrāk?

Bērna vecāks vai aizbildnis, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, 5 gadus ātrāk (t.i., 57 gados un 3 mēnešos) var pieprasīt vecuma pensiju, ja laika periodā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ne mazāk kā 8 gadus ir aprūpējis 5 vai vairāk bērnus.

 • Kā aprēķina pensijas, ja darba grāmatiņā nav norādīta izpeļņa?

Pensiju piešķir un aprēķina katram individuāli, par pamatu ņemot pensijas sākuma kapitālu (aprēķināts, ņemot vērā personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam un personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996.- 1999.gadam), pensijas kapitālu (no 1996.gada 1.janvāra personificētajā kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas), kā arī pensionēšanās vecumu.

Pensijas apmēru aprēķina, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijas sistēmā esošajiem datiem. Tādēļ vispirms būtu jāpārliecinās, vai VSAA rīcībā ir visa informācija par Jūsu darba stāžu līdz 1996.gadam. Ja kaut kas trūkst, tad stāža līdz 01.31.1995.gadam apliecinošos dokumentus (darba grāmatiņu u.c. dokumentus) varat iesniegt VSAA, lai sakārtotu savu sociālās apdrošināšanas vēsturi. Tā kā no 01.01.1996. ir ieviesta sociālās apdrošināšanas iemaksu personificētā uzskaite, tad informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem no 01.01.1996 jau ir VSAA rīcībā.