Kalendārs
POTCPSSv
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Jautājums

Kā plānojat atzīmēt Tēva dienu?

sveiksim tēvu un pavadīsim dienu ģimenes lokā

apmeklēsim šai dienai veltītu pasākumu

nesvinam šo dienu

tāda diena nav vajadzīga

LM dokumentu projekti

Izstrādē

Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Priekšlikumi: līdz 16.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Žanis Buhanovskis, Tālr.: 67021670 E-pasts: zanis.buhanovskis@lm.gov.lv

 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2.  pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 06.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, Tālr.: 67021630 E-pasts: Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 06.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, Tālr.: 67021630 E-pasts: Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

„Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.484 „Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai””
Priekšlikumi: līdz 06.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilze Skrodele-Dubrovska, Tālr.: +371 67021662, e-pasts: Ilze.Skrodele-Dubrovska@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma 9.2.2.1. “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 11.08.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, Tālr.: +371 67021641, e-pasts: Ilga.Vjakse@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
Priekšlikumi: līdz 15.08.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Maruta Pavasare, Tālr.: +371 67021661, e-pasts: Maruta.Pavasare@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 03.08.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”
Priekšlikumi līdz: 22.07.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Pikše, 67021634, Ineta.Pikse@lm.gov.lv
"Pamatnostādnes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2016.-2020.gadam"
Priekšlikumi līdz: 05.07.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Agnese Gaile. 67021625 Agnese.Gaile@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.februāra noteikumos Nr. 103 „Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Priekšlikumi līdz: 02.11.2015
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv 
2003.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.111 “Adopcijas kārtība”
Priekšlikumi līdz 17.09.2014.
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, 67021649, Ivita.Krastina@lm.gov.lv
 

Izsludināts VSS

Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai”(01.09.2016. VSS)
Priekšlikumi: līdz 19.09.2016. Atzinumi līdz 19.09.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elita Aleksandrovska, 67782957, elita.aleksandrovska@lm.gov.lv

Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (01.09.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 19.09.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aina Liepiņa, 67021519, aina.liepiņa@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" (25.08.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 12.09.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Vjačeslavs Makarovs, 67782958, vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (28.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 15.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (28.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 15.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts ‘’Kārtība, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus’’ (28.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 15.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aldis Dūdiņš, aldis.dudins@lm.gov.lv, 67021658

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi (07.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz 25.07.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, , Ilga.Vjakse@lm.gov.lv 

Ministru kabineta rīkojums „Par valsts nekustamā īpašuma – ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas būvju – „Pansionātā „Ropaži””, Ropažos, Ropažu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aivis Lapinskis, 67021566, Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv 

Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gladiolas”, Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aivis Lapinskis, 67021566, Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība" (19.05.2016. VSS)
Atzinumi līdz 06.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai. (19.05.2016. VSS)
Atzinumi līdz 06.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv  

Ministru kabineta noteikumu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (05.05.2016., VSS)
Atzinumi līdz 23.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elvīra Grabovska 67021671, Elvira.Grabovska@lm.gov.lv

Ministru kabineta ieteikumu “Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai darbinieku nosūtīšanas ietvaros” (02.03.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 14.03.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021641, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Grozījumi Darba likumā (17.12.2015., VSS.)
Atzinumi līdz 04.01.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021570, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Informatīvais ziņojums „Par Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu ES sociālās drošības sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanā” (10.12.2015., VSS.)
Atzinumi līdz 28.12.2015.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jana Appena, 67021580, Jana.Appena@lm.gov.lv

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustama daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” (26.02.2015. VSS)
Atzinumi līdz 01.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Sjuzana Faizuļļina, 67021616, Sjuzana.Faizullina@lm.gov.lv 
 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sociālo drošību””. (11.06.2015. VSS)
Atzinumi līdz 29.06.2015.
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Evija Kūla, 67021692, Evija.Kula@lm.gov.lv

 

Iesniegts Valsts kancelejā

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Alisa Remi, 67021527, Alisa.Remi@lm.gov.lv