Kalendārs
POTCPSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

LM dokumentu projekti

Izstrādē

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā"
Priekšlikumi: līdz 25.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Likumprojekts „Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju"
Priekšlikumi: līdz 25.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts: Astra.Pilsuma@lm.gov.lv

Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību
Priekšlikumi: līdz 20.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Daina Grabe, Tālr.: 67021678, e-pasts: Daina.Grabe@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 13.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"
Priekšlikumi: līdz 16.12.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Dace Kampenusa, Tālr.: 67021691 E-pasts: dace.kampenusa@lm.gov.lv

Grozījums Darba aizsardzības likumā    
Priekšlikumi: līdz 25.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, Tālr.: 67021518, e-pasts:Astra.Pilsuma@lm.gov.lv un Jolanta Geduša, Tālr: 67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"
Priekšlikumi: līdz 25.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts:  Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 22.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristīne Lasmane, Tālr.: 67021506, e-pasts: Kristine.Lasmane@lm.gov.lv

Grozījumi Invaliditātes likumā
Priekšlikumi: līdz 18.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Šķibele, Tālr.: 67021594, e-pasts: Egita.Skibele@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"
Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts:
Astra.Pilsuma@lm.gov.lv; Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"
Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts:
Astra.Pilsuma@lm.gov.lv; Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā"
Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts:
Astra.Pilsuma@lm.gov.lv; Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" 
Priekšlikumi: līdz 17.10.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Viktorija Boļšakova , Tālr.: 67782956, E-pasts: Viktorija.Bolsakova@lm.gov.lv

Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Priekšlikumi: līdz 16.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Žanis Buhanovskis, Tālr.: 67021670 E-pasts: zanis.buhanovskis@lm.gov.lv

"Pamatnostādnes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2016.-2020.gadam"
Priekšlikumi līdz: 05.07.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Agnese Gaile. 67021625 Agnese.Gaile@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.februāra noteikumos Nr. 103 „Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi
Priekšlikumi līdz: 20.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Priekšlikumi līdz: 02.11.2015
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv 
2003.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.111 “Adopcijas kārtība”
Priekšlikumi līdz 17.09.2014.
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, 67021649, Ivita.Krastina@lm.gov.lv
 

Izsludināts VSS

Ministru kabineta noteikumu projekts “Adopcijas kārtība” (24.11.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 12.12.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, Tālr.:  67021649, e-pasts: Ivita.Krastina@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2.  pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi” (24.11.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 12.12.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, Tālr.: 67021630 E-pasts: Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”(24.11.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 12.12.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, Tālr.: 67021630 E-pasts: Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi “Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” (03.11.2016., VSS)
Atzinumi līdz 21.11.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Karīna Korsaka, Tālr.: 67021565, E-pasts: Karina.Korsaka@lm.gov.lv 

Grozījumi “Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”(03.11.2016., VSS)
Atzinumi līdz 21.11.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Karīna Korsaka, Tālr.: 67021565, E-pasts: Karina.Korsaka@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi (27.10.2016. VSS)
Atzinumi līdz 14.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Linda Liepa, Tālr.: +371 67021632, e-pasts: Linda.Liepa@lm.gov.lv

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.decembra rīkojumā Nr.749 „Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Slimnīca „Ģintermuiža”” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"(27.10.2016. VSS)
Atzinumi līdz 14.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Egita Dorožkina, Tālr.: +371 67021668, e-pasts: Egita.Dorozkina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu (27.10.2016. VSS)
Atzinumi līdz 14.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Linda Liepa, Tālr.: +371 67021632, e-pasts: Linda.Liepa@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (13.10.2016. VSS)
Atzinumi līdz 31.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Maruta Pavasare, Tālr.: +371 67021661, e-pasts: Maruta.Pavasare@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.  (13.10.2016. VSS)
Atzinumi līdz 31.10.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš , Tālr.: 67021503, E-pasts: Kristaps.Ziedins@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”  (29.09.2016. VSS)
Atzinumi līdz 17.10.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Pikše, 67021634, Ineta.Pikse@lm.gov.lv 

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (28.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 15.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (28.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 15.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts ‘’Kārtība, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus’’ (28.07.2016. VSS)
Atzinumi līdz: 15.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aldis Dūdiņš, aldis.dudins@lm.gov.lv, 67021658

Ministru kabineta rīkojums „Par valsts nekustamā īpašuma – ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas būvju – „Pansionātā „Ropaži””, Ropažos, Ropažu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aivis Lapinskis, 67021566, Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv 

Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gladiolas”, Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu” (26.05.2016. VSS.)
Atzinumi līdz 13.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Aivis Lapinskis, 67021566, Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai. (19.05.2016. VSS)
Atzinumi līdz 06.06.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elīna Heidere, 67021690, Elina.Heidere@lm.gov.lv  

Ministru kabineta noteikumu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (05.05.2016., VSS)
Atzinumi līdz 23.05.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Elvīra Grabovska 67021671, Elvira.Grabovska@lm.gov.lv

Ministru kabineta ieteikumu “Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai darbinieku nosūtīšanas ietvaros” (02.03.2016., VSS.)
Atzinumi līdz 14.03.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021641, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Grozījumi Darba likumā (17.12.2015., VSS.)
Atzinumi līdz 04.01.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, 67021570, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustama daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” (26.02.2015. VSS)
Atzinumi līdz 01.08.2016
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Sjuzana Faizuļļina, 67021616, Sjuzana.Faizullina@lm.gov.lv 
 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sociālo drošību””. (11.06.2015. VSS)
Atzinumi līdz 29.06.2015.
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Evija Kūla, 67021692, Evija.Kula@lm.gov.lv

 

Iesniegts Valsts kancelejā

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”
Dokumenti: Normatīvais akts
Atbildīgais: Alisa Remi, 67021527, Alisa.Remi@lm.gov.lv