Kalendārs
POTCPSSv
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

LM dokumentu projekti

Izstrādē

Informatīvais ziņojums par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)” 2017. gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai”.
Priekšlikumi: līdz 09.05.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Vjačeslavs Makarovs, Tālr.: 67782958 E-pasts: vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv 

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem
Priekšlikumi līdz 03.05.2017
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Anda Masejeva, 67021667, Anda.Masejeva@lm.gov.lv

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem
Priekšlikumi līdz 03.05.2017
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Anda Masejeva, 67021667, Anda.Masejeva@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.103 „Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”   
Priekšlikumi līdz: 26.04.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2.  pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 28.04.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu
Priekšlikumi: līdz 20.04.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Diāna Stankēviča, 67782955, diana.stankevica@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"
Priekšlikumi līdz: 24.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Viktorija Boļšakova, 67782956, viktorija.bolsakova@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.126 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 27.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi”
Priekšlikumi līdz: 27.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rūdolfs Kudļa, 67021630, Rudolfs.Kudla@lm.gov.lv

Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
Priekšlikumi līdz 21.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Inese Upīte, 67021687, Inese.Upite@lm.gov

Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020.gadam
Priekšlikumi līdz 07.03.2017.
Dokuments: Plāns
Atbildīgā: Jekaterina Kalēja, 67021692, Jekaterina.Kaleja@lm.gov.lv

Noteikumi par par bāriņtiesas ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
Priekšlikumi: līdz 06.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā
Priekšlikumi: līdz 28.02.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Žanis Buhanovskis, Tālr.: 67021670 E-pasts: zanis.buhanovskis@lm.gov.lv

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Priekšlikumi: līdz 22.02.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Inta Slaidiņa, 67021646, inta.slaidina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”
Priekšlikumi: līdz 25.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jolanta Geduša, 67021526, Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv 

Likumprojekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par darba dienas pārcelšanu 2018.gadā”"
Priekšlikumi: līdz 16.02.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, 67021518, Astra.Pilsuma@lm.gov.lv 

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā"
Priekšlikumi: līdz 25.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Likumprojekts „Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju"
Priekšlikumi: līdz 27.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts: Astra.Pilsuma@lm.gov.lv

Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību
Priekšlikumi: līdz 20.01.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Daina Grabe, Tālr.: 67021678, e-pasts: Daina.Grabe@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"
Priekšlikumi: līdz 16.12.2016.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Dace Kampenusa, Tālr.: 67021691 E-pasts: dace.kampenusa@lm.gov.lv

Grozījums Darba aizsardzības likumā    
Priekšlikumi: līdz 25.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, Tālr.: 67021518, e-pasts:Astra.Pilsuma@lm.gov.lv un Jolanta Geduša, Tālr: 67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"
Priekšlikumi: līdz 25.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts:  Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 22.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristīne Lasmane, Tālr.: 67021506, e-pasts: Kristine.Lasmane@lm.gov.lv

Grozījumi Invaliditātes likumā
Priekšlikumi: līdz 18.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Šķibele, Tālr.: 67021594, e-pasts: Egita.Skibele@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"
Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Astra Pilsuma, tālr.nr.:67021518, e-pasts:
Astra.Pilsuma@lm.gov.lv; Ineta Vjakse, tālr.nr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"
Priekšlikumi: līdz 10.11.2016.
Dokuments: Normat