LV|ENG|RUS
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koksLapas koks Viegli lasīt

Kalendārs
POTCPSSv
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

LM dokumentu projekti

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departaments

Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam.

Priekšlikumi: līdz 25.01.2018.
Dokuments: Plāna projekts 
Atbildīgais: Agnese Gaile, Tālr.: 67021625, E-pasts: Agnese.Gaile@lm.gov.lv  

Sociālo pakalpojumu departaments 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

Priekšlikumi: līdz 18.12.2017.

Dokuments: Normatīvais akts

Atbildīgais: Egita Dorožkina, Tālr.: 67021668, E-pasts: Egita.Dorozkina@lm.gov.lv 

ES Struktūrfondu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 30.03.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Egita.Sare@lm.gov.lv   

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi. 

Priekšlikumi: līdz 23.03.2018.

Dokuments: Normatīvais akts

Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"

Priekšlikumi: līdz 23.02.2018.

Dokuments: Normatīvais akts

Atbildīgais: Egita Sāre, 67021652, Egita.Sare@lm.gov.lv  

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu infrastruktūru dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 

Priekšlikumi: līdz 29.12.2017.

Dokuments: Normatīvais akts

Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 

Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ilga Vjakse, 67021641, Ilga.Vjakse@lm.gov.lv

Bērnu un ģimenes politikas departamens

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Priekšlikumi: līdz 23.03.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Rita Paršova, 67782954, rita.paŗsova@lm.gov.lv 

Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.15 „Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība" 

Priekšlikumi: līdz 11.08.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā 
Priekšlikumi: līdz 31.05.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv 
Ilona Kronberga, tālr. 67359128, Ilona.kronberga@bti.gov.lv 

Plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanai laika posmā no 2017.līdz 2018.gadam. 
Priekšlikumi līdz: 22.05.2017.
Dokuments: Plāns
Atbildīgais: Lauris Neikens, 67021673, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"
Priekšlikumi līdz: 24.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Viktorija Boļšakova, 67782956, viktorija.bolsakova@lm.gov.lv

Noteikumi par par bāriņtiesas ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību 
Priekšlikumi: līdz 06.03.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais:  Kristīne Venta-Kittele, tālr.  67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv 

Sociālās apdrošināšanas departaments

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Priekšlikumi: līdz 15.02.2018.

Dokuments: Normatīvā akta projekts

Atbildīgais: Sandra Rucka, tālr. 67021607, E-pasts: Sandra.Rucka@lm.gov.lv   

Grozījumi 2003.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Dokuments: Normatīvais akts
Priekšlikumi: līdz 14.12.2017.
Atbildīgais: Dace Trušinska, Tālr.: 67021553, E-pasts: Dace.Trusinska@lm.gov.lv

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā 

Priekšlikumi līdz 29.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Dace Trušinska, 67021553, Dace.Trusinska@lm.gov.lv 

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 
Priekšlikumi līdz 14.07.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Inese Upīte, 67021687, Inese.Upite@lm.gov.lv 

Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss 
Priekšlikumi līdz 21.03.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgā: Inese Upīte, 67021687, Inese.Upite@lm.gov

Darba tirgus politikas departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 „Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība".
Priekšlikum līdz 05.03.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv  

Ministru kabineta noteikumu projekts „Komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtība sociālajiem uzņēmumiem"
Priekšlikumi līdz 01.02.2018. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Kristaps.Ziedins@lm.gov.lv  

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"
Priekšlikumi līdz 12.12.2017. 
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Anete Gaiķe, 67021572, Anete.Gaike@lm.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts "Adopcijas kārtība"
Priekšlikumi līdz 21.07.2007.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, 67021649, ivita.krastina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

Atzinumi līdz: 21.06.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Kristaps Ziediņš, 67021503, Kristaps.Ziedins@lm.gov.lv

 

Sociālās iekļaušanas politikas departaments

Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam
Priekšlikumi līdz 20.03.2018.
Dokuments: Plāns
Atbildīgā: Evija Kūla, 64331826, Evija.Kula@lm.gov.lv 

Darba attiecību un aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

Priekšlikumi: līdz 04.04.2018.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jolanta Geduša, 67021526, Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"

Priekšlikumi: līdz 27.11.2017.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Māra Vīksne, 67021526, Mara.Viksne@lm.gov.lv

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr.727 „Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""
Priekšlikumi: līdz 29.12.2017.
Dokuments: Normatīvais akts 
Atbildīgais: Ilze latviete, 67021560, Ilze.Latviete@lm.gov.lv