darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

  • ES Daphne III Programmas 2007-2013 projekts „Nākotnes paaudze bez vardarbīgām attiecībām" (2008-2010)

Projektā iesaistīti 6 partneri no dažādām ES dalībvalstīm - Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Somijas, Grieķijas un Latvijas. Projekts norisinājās no 2008.g.- 2010.g.
 
Latvijā projektu īstenoja Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs sadarbībā ar Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne" un tā ietvaros izstrādāja un licenzēja apmācības programmu profesionāļiem, kas strādā ar vardarbības upuriem, kā arī apmācīja 20 profesionāļus (sociālie darbinieki, psihologi, valsts un municipālās policijas darbinieki, probācijas darbinieki, bāriņtiesu un krīžu centru darbinieki).
 
Izstrādātajā Programmā iekļauti tādi jautājumi kā vardarbība, tās cēloņi un riski; vardarbības formas; varas un kontroles attiecības; kontakts ar vardarbībā cietušo; krīze un atbalsts; upura motivēšana; intervija, nopratināšana un intervence; starpdisciplinārās sadarbības nozīme u.c.