darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē


  • Atbalsts sociālai drošībai

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem situācijā, kas Latvijā izveidojās finanšu un ekonomiskās krīzes rezultātā, kā arī vairāku nozaru strukturālo reformu rezultātā, Ministru kabinetā 2009.gada 8.septembrī tika apstiprināta Sociālās drošības tīkla stratēģija (Stratēģija) 2009. - 2011.gadam, kuras ietvaros, sākot ar 2009.gada 1.oktobri, tika uzsākta ārkārtas drošības pasākumu īstenošana vairākās jomās, paredzot:

Stratēģijas darbības termiņš bija noteikts 2011.gada 31.decembris, paredzot iespēju tās darbības termiņa pagarināšanai, ja līdz 2011.gada beigām nav nodrošināta finanšu un ekonomiskās krīzes seku novēršana un sociālā situācija nav uzlabojusies. Ministru kabinets 2011.gada novembrī atbalstīja atsevišķu Stratēģijas pasākumu turpināšanu arī 2012.gadā - labklājības, veselības un pārvadājumu jomās.

Informatīvie ziņojumi