Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Izglītība bērniem 5-6 gadu vecumā 

2009.-2011.gadā Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros tika nodrošināts izglītības piedāvājums bērniem 5 un 6 gadu vecumā, pilnveidojot pirmsskolas un sākumskolas mācību priekšmetu standartus un programmas atbilstoši bērnu vecumposmam un veicot darba samaksu 5-6 gadīgo apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem. Turpmāk 5-6 gadīgo apmācībā nodarbinātajiem pedagogiem darba samaksa tiks nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas atradīsiet Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.