darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Kas var iegūt bezdarbnieka statusu?

<Atpakaļ Tālāk>

 • Cilvēks, kas ir vecāks par 15 gadiem,
  kurš nestrādā un ir gatvs sākt strādāt,

 • cilvēks, kuram nav piešķirta vecuma pensija,

 • cilvēks, kurš nemācās klātienē arodskolā, profesionālajā vai
  vispārējā vidējās izglītības iestādē.

Bezdarbnieka statusu var iegūt cilvēks,
 • kurš neveic komercdarbību,

 • nav pilnā valsts apgādībā.


Pilnā valsts apgādībā ir, piemēram, cilvēki,

kuri dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Tās vienkāršāk sauc par pansionātiem.

Savukārt, cilvēki, kuri dzīvo mājās un apmeklē Dienas centrus,

nav pilnā valsts apgādībā.

 • Bezdarbnieka statusu var iegūt arī cilvēks ar invaliditāti,
  izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes
  ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

<Atpakaļ Tālāk>