darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Kad var zaudēt bezdarbnieka statusu?

<Atpakaļ Tālāk>

Bezdarbnieka statusu var zaudēt šādos gadījumos,

ja bezdarbnieks:

 • ieguvis pašnodarbinātā statusu;

 • nonācis pilnā valsts apgādībā;

 • ja viņš sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanas vecumu;

 • ja sācis mācīties klātienē vispārējās vidējās vai
  profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

 • atteicies no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;

 • nepilda bezdarbnieka pienākumus bez attaisnojoša iemesla;

 • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;

 • pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības;

 • pilnībā zaudējis darba spējas,

 • atjaunots darbā ar tiesas spriedumu;

 • bezdarbnieks atteicies no bezdarbnieka statusa;

 • gadījumos, kad bezdarbnieks ir miris.

Arī lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA

vienas darba dienas laikā.

 

<Atpakaļ Tālāk>