darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Vai var atgūt bezdarbnieka statusu?

<Atpakaļ Tālāk>

Bezdarbnieka statusu var atgūt.

Taču, ja bezdarbnieks:

  • atteicies no piemērota darba divas reizes;

  • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;

  • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai,

viņš var iegūt bezdarbnieka statusu no jauna

ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.