darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi neredzīgām un nedzirdīgām personām - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata (saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu) - Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība nodrošina:

  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus neredzīgām personām (patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguves, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguves, Braila raksta apguves apmācība, u.c. institūcijā vai dzīvesvietā);
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nedzirdīgām personām (zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām).

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība", lai saņemtu šos pakalpojumus, jāvēršas pie minētajiem pakalpojumu sniedzējiem.