darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem ir pieejami no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgiem bērniem pēc pilna ārstēšanās un motivācijas kursa pabeigšanas ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas. Rehabilitācijas mērķis ir panākt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Kārtību, kādā bērniem šajā gadījumā par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumi Nr. 914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus".

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no psihoaktīvām vielām atkarīgam bērnam sniedz sociālās rehabilitācijas institūcijā (3, 6, 12 vai 18 mēnešu ilgs sociālās rehabilitācijas kurss). Pakalpojumu sniedz VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca" Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs „Saulrīti" un SIA „Bērnu Oāze” struktūrvienība „Lauderi”.

Lai saņemtu pakalpojumu, vienam no bērna vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim, jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā (pēc bērna dzīvesvietas). Iesniegumam jāpievieno:

  1. narkologa atzinums, kurā norādīta diagnoze, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka bērnam nav Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumu  Nr. 914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" 2. pielikumā minēto kontrindikāciju,
  2. izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Pašvaldības sociālais dienests saņemtos dokumentus izskata un:

  1. trīs darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu,
  2. trīs darbdienu laikā pēc visu noteiktajām prasībām atbilstošu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par dokumentu un bērna sociālās vides un kontaktu novērtējuma akta nosūtīšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Ja nepieciešams, pašvaldības sociālais dienests organizē bērna un viņa likumiskā pārstāvja nokļūšanu līdz sociālās rehabilitācijas institūcijai. Pašvaldības sociālais dienests sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību no psihoaktīvām vielām atkarīgam bērnam un bērna ģimenei sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā, kā arī pēc tam, ja nepieciešams. Bērniem ir tiesības atkārtoti saņemt pakalpojumus pēc katra jauna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas, kā arī pabeigt uzsāktā pakalpojumu kursa saņemšanu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja līdz tā pilnīgai pabeigšanai atlikuši ne vairāk kā seši mēneši.

Kontaktinformācija:

VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca" Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs „Saulrīti"
„Saulrīti", Lielstraupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152
www.saulriti.lv, saulriti@inbox.lv
+371 64134745

SIA „Bērnu Oāze” struktūrvienība „Lauderi”
„Bērnudārzs”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722
www.bernuoaze.lv, bernu_oaze@inbox.lv
+371 67892879, +371 26529318