Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespējas piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos.

Šo pasākumu ietvaros bezdarbnieki un darba meklētāji var:

  • saņemt individuālas konsultācijas un piedalīties grupu nodarbībās par nodarbinātības problēmu risināšanas iespējām un darba meklēšanas metodēm;
  • saņemt sociālo prasmju pilnveides un psiholoģiskā atbalsta pasākumus;
  • iesaistīties neformālās izglītības ieguvē, kas veltīta darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Grupu nodarbības notiek atbilstoši NVA noteiktajām tematiskajām jomām un izstrādātajām mācību programmām. Tās ietver kursus (16, 24, 32, 35 vai 36 akadēmiskās stundas), seminārus (8 akadēmiskās stundas), lekcijas (5 akadēmiskās stundas), individuālās konsultācijas (1 akadēmiskā stunda - dažādu speciālistu individuālās konsultācijas).

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespējams iesaistīties:

  • grupu darbā - vispārējā darba meklēšanas kursā. Tāpat bezdarbnieki un darba meklētāji, kuriem ir problēmas atrast piemērotu darbu, papildus iepriekšminētajam darba meklēšanas kursam, var izmantot profesionālo pašnoteikšanos, attīstīt un pilnveidot savas mācīšanās prasmes, apgūt uzņēmējdarbības un darba likumdošanas pamatus;
  • individuālajā darbā - saņemt konsultācijas, t.sk., par CV sagatavošanu u.c.

Papildu informāciju par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem var iegūt NVA mājas lapā.