Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Bezdarbnieku apmācība uzņēmumos 

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu darba devēji var profesionāli sagatavot un apmācīt sev noteiktās profesijās nepieciešamos speciālistus. 

Darba devējam ir iespējas:

  • NVA lūgt nodrošināt bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;
  • izvēlēties darbiniekus no izglītības programmu apguvušajiem bezdarbniekiem;
  • slēgt līgumu ar NVA par bezdarbnieku apmācību sev nepieciešamā specialitātē;
  • komplektējot apmācību grupu, izvēlēties apmācāmos bezdarbniekus.

Saskaņā ar noslēgto līgumu par bezdarbnieku apmācību, darba devējam ir pienākums:

  • piedāvāt izglītības iestādei prakses vietas apmācāmajiem bezdarbniekiem;
  • pieņemt bezdarbnieku darbā pēc apmācību pabeigšanas un nodarbināt viņu attiecīgajā profesijā vismaz sešus mēnešus.

Bezdarbnieku apmācību darba devējam nepieciešamajās specialitātēs apmaksā NVA.

Papildu informāciju par bezdarbnieku apmācību uzņēmumu vajadzībām var iegūt NVA mājas lapā.