strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.jpg - 12.82 KB  

profklas3.png - 1.09 KB
 
12_edited.jpg - 32.49 KB
 
twin11.jpg - 7.49 KB
 
baneri-146x90.gif - 14.47 KB
 
 
0.1cb8.jpg - 2.41 KB

 
latvia-banner-130-75.gif - 11.5 KB
 

pabalstu_kalk_small.gif - 1.36 KB

150_ngo_2.jpg - 18.8 KB

 latviesicom.png - 2.37 KB

 resursu_karte.gif - 6.64 KB

 

ufg.gif - 1.56 KB

left-block-image.gif - 8.58 KB

budzet_1014.png - 1.75 KB

parejauzeiro.png - 2.72 KB  

Kalendārs
POTCPSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Jautājums

Vai, Jūsuprāt, vecākiem ar bērniem ir jārunā par to, kā izvairīties no seksuālas vardarbības?

Ir jārunā skolā vai citiem speciālistiem, nevis ģimenē

Ir jārunā ar pusaudžiem, mazāki bērni to nevar saprast

Ir jārunā ar jebkura vecuma bērniem atbilstoši bērna vecumam

Nē, tas kaitēs bērna tikumībai

Nē, jo manu bērnu tas neapdraud

Pasākums noteiktām personu grupām

Aktīvais nodarbinātības pasākums Pasākums noteiktām personu grupām paredz bezdarbnieku nodarbināšanu valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, kā arī veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Pasākuma norise: atbilstoši darba devēja noteiktajām izglītības un darba pieredzes prasībām, subsidētajās darba vietās iesaista tos darbspējīga vecuma bezdarbniekus, kas vēlas strādāt profesijā, kurā ir iegūta izglītība vai darba pieredze, vai arī profesijā, kurā nav iegūta ne izglītība, ne darba pieredze.

NVA organizē pasākumu šādu mērķa grupu bezdarbniekiem:

 • personām, kurām noteikta invaliditāte (bezdarbnieki - invalīdi);
 • nelabvēlīgākā situācijā esošiem darbiniekiem (ieguvuši bezdarbnieka statusu):
 • personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba;
 • personām, kas nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
 • personām, kas vecākas par 50 gadiem;
 • personām, kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie;
 • personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
 • personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba;
 • citām politikas plānošanas dokumentos noteiktajām mērķa grupām, ja izdots attiecīgs NVA rīkojums.

Noderīga informācija un aktualitātes pieejamas NVA mājas lapā.

Pasākumā (ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus) var piedalīties:

 • līdz 12 mēnešiem, ja iesaistīts nelabvēlīgākā situācijā esošs darbinieks;
 • līdz 36 mēnešiem, ja iesaistīts bezdarbnieks - invalīds.

Finanšu atbalsts pasākuma laikā:

1. Pasākuma laikā darba devējiem, kuri nodarbina nelabvēlīgākā situācijā esošos darbiniekus, NVA pasākumu īstenošanas laikā nodrošina finanšu atbalstu darbinieku ikmēneša darba algai. Finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā piešķir 50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā. Ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

2.  Darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus, kuriem noteikta invaliditāte, aģentūra pasākumu īstenošanas laikā nodrošina šādu finanšu atbalstu:

 • ikmēneša darba algas dotāciju darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte. Dotācija nav mazāka par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Tiek segtas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja subsidētās darba vietas izveidotājs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās - asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs;
 • ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem, kas strādā ar darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte. Dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā  711,44 eiro apmērā par vienas darba vietas pielāgošanu;
 • surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus, kuriem noteikta invaliditāte;
 • izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu bezdarb­niekiem, kuriem noteikta invaliditāte, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

Papildu informāciju par valsts līdzfinansēto darba vietu veidošanu var iegūt NVA mājas lapā.