Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Kontakti

Ilze Kurme
Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta

Projekta vadītāja

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, LATVIJA
Tālr.: 67021592
ilze.kurme@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

Maruta Pavasare
LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta

Vecākā referente

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, LATVIJA
Tālr.: 67021661
maruta.pavasare@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv