Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Profesionālā rehabilitācija

Lai personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, valsts piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Profesionālo rehabilitāciju nodrošina Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola.

Vide SIVA ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Profesionālā rehabilitācija ietver šādas darbības:

 • profesionālās piemērotības noteikšanu;
 • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
 • individuālo sociālo rehabilitāciju;
 • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa vai lēmums  ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību;
 • personai ar prognozējamu invaliditāti - ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija;
 • personai ar invaliditāti - pašvaldības sociālā dienesta izstrādātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija;
 • ģimenes ārsta atzinumus par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirmsdokumentu iesniegšanas SIVA;
 • dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju (uzrādot oriģinālu);
 • personu apliecinošs dokuments;
 • invaliditātes apliecība.

Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti studiju vai mācību laikā SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā valsts apmaksā:

 • izglītības programmas;
 • ārsta, psihologa, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; veselības uzlabošanas procedūras;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošanu;
 • autovadīšanas apmācības.

Pieteikšanās: Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) , Slokas ielā 68, Dubultos, Jūrmalā vai pa tālruni 67811704, kā arī SIVA mājas lapā www.siva.gov.lv vai SIVA reģionālajos atbalsta punktos.