darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Mērķis: Nodrošināt invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu realizāciju, lai radītu sakārtotu, stabilu un labvēlīgu vidi personu ar invaliditāti sociālajai aizsardzībai.

Saturs: Iekļauti konkrēti pasākumi, kā attīstīt invaliditātes profilakses pasākumus, veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību, kā arī invaliditātes noteikšanas un sociālās nodrošināšanas sistēmu pilnveidošanai.

Informatīvie ziņojumi par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu 2005.-2015.gadam īstenošanai izpildi pieejami šeit.