darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Mērķis: Uzsākt Konvencijas īstenošanu ar pašreiz pieejamajiem resursiem, veicot uzlabojumus un pilnveidojumus 2010.-2012.gadā, kas veicinātu Konvencijā nosprausto mērķu sasniegšanu.

Saturs: Plānā iekļauti pasākumi tādās jomās kā vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, pieejamības nodrošināšana (t.sk. valsts, pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, informācijas pieejamība), patstāvīgs dzīvesveids (alternatīvie pakalpojumi un atbilstoša sociālā aprūpe), izglītības jomā, nodarbinātības jomā u.c., kā arī paredzēts izstrādāt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam.