Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Statistika

Operatīvā informācija par pārskata mēnesi tiek publicēta nākamā mēneša 20.datumā.

  • 2018.gadā
Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta aprēķiniexcels.gif - 643 B

  • 2017.gadā
Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta aprēķiniexcels.gif - 643 B
  • 2016.gadā
Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta aprēķiniexcels.gif - 643 B
  • 2015.gadā
Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta aprēķiniexcels.gif - 643 B
  • 2014.gadā
Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un SISDPD aprēķiniexcels.gif - 643 B
  • 2013.gadā
Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un SISDPD aprēķini (izlietotie līdzekļi izteikti euro)excels.gif - 643 B