darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

  • Memorands par korporatīvās sociālās atbildības principiem

LM parakstījusi Memorandu par korporatīvās sociālās atbildības principiem. Balstoties uz Memorandu, Labklājības ministrija veiks pasākumus korporatīvās sociālās atbildības principu iedzīvināšanai - nodrošinās lēmumu pieņemšanas atklātību un veicinās sabiedrības iesaistīšanu valsts un pašvaldības iestāžu lēmumu pieņemšanā, nodrošinās, lai attīstības plānošanas dokumenti un normatīvie akti nav pretrunā ar korporatīvās sociālās atbildības principiem korporatīvās sociālās atbildības principu iestrādāšanu attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, nodrošinās korporatīvo sociālo atbildību veicinošu aktivitāšu īstenošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.
Labklājības ministrija aktīvi iesaistīsies korporatīvās sociālās atbildības principu popularizēšanā - kopīgi ar komersantiem un nevalstiskajām organizācijām iesaistīsies LDDK un LBAS iniciatīvas „Ilgtspējas indekss" īstenošanā, īstenos sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes.