darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

2010.gads Eiropas Savienībā tika pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Lēmumu Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010.gads).

Eiropas gada (2010) mērķis un pamatprincipi ir trūkumā dzīvojošu cilvēku pamattiesību atzīšana, valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības dalīta atbildība, lai panāktu lielāku sociālo kohēziju, un atkārtoti pausta gatavība kopīgi izskaust nabadzību.

cinai_pret.gif - 10.98 KB