Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

2010.gads Eiropas Savienībā tika pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Lēmumu Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010.gads).

Eiropas gada (2010) mērķis un pamatprincipi ir trūkumā dzīvojošu cilvēku pamattiesību atzīšana, valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības dalīta atbildība, lai panāktu lielāku sociālo kohēziju, un atkārtoti pausta gatavība kopīgi izskaust nabadzību.

cinai_pret.gif - 10.98 KB